ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

SartKasetDinPui : ข้อมูล เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เกษตร ดิน น้ำ ปุ๋ย

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯทรงเปิดนิทรรศการ ‘ขัตติยนารี ศรีพัชรินทรา’ กรกฎาคม 24, 2014

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/113588

วันอังคาร ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557, 06.00 น.
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯทรงเปิดนิทรรศการ ‘ขัตติยนารี ศรีพัชรินทรา’

เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ณ พระราชวังพญาไท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการ “ขัตติยนารี ศรีพัชรินทรา” เฉลิมพระเกียรติในวาระ 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ โดยมี คณะกรรมการราชินีมูลนิธิ, คณะกรรมการจัดงานฉลองฯ, คณะกรรมการบริหารโรงเรียน, สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์, สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี, ชมรมนักเรียนเก่าราชินี และผู้แทนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เฝ้าฯรับเสด็จ ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557

จากนั้นเสด็จฯไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทูลเกล้าฯ ถวายพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ซึ่งภายในงาน ขวัญแก้ว แช่มโสภา ประธานสภานักเรียน เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร พร้อมด้วย ม.ล.ประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี และประธานคณะกรรมการจัดงานฉลองฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ระลึก และ ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ รองประธานราชินีมูลนิธิ แทนประธานราชินีมูลนิธิกราบบังคมทูลถวายรายงาน ก่อนจะเสด็จฯ ทรงปลดเข็มขัดเปิดงานนิทรรศการ “ขัตติยนารี ศรีพัชรินทรา” และทอดพระเนตรนิทรรศการเป็นลำดับต่อไป

นิทรรศการ “ขัตติยนารี ศรีพัชรินทรา” เป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพ และองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก พ.ศ.2556 ในฐานะทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาสำหรับเด็กและสตรี การศึกษา ด้านสาธารณสุขศาสตร์ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสังคม และมนุษยศาสตร์ โดยในนิทรรศการ แสดงถึงพระราชประวัติและพระอัจฉริยภาพในการที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ และนำไปสู่การแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้อย่างอเนกประการ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

ช็อปผลิตภัณฑ์ โครงการหลวงกว่า 3,000 รายการ ที่เซ็นทรัลเวิลด์

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/113575

วันอังคาร ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557, 06.00 น.

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดงาน “โครงการหลวง 45” (Royal Project 45) หนึ่งในโครงการส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 45 ภายใต้แนวความคิด “เทิดไท้องค์ราชินีครบรอบ 82 พรรษา ด้วยผลผลิตจากน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่สู่พสกนิกร” ซึ่งปีนี้จัดระหว่างวันศุกร์ที่ 8-วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 เป็นเวลา 10 วัน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยได้รับเกียรติ จากหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เสด็จเป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วย ม.ร.ว.ดัจฉราพิมล ตุงคนาค, ม.ล.สมรดา ชุมพล, รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ศ.ดร.กำพล อดุลวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายตลาด มูลนิธิโครงการหลวง, ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ ประธานฝ่ายนิทรรศการวิชาการ, พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด, รัตนา นรพัลลภ รองประธานกรรมการบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, มุกดา เอื้อวัฒนะสกุล, ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ฯลฯ ณ ห้องโลตัส 1-7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ทรงเผยว่า งานโครงการหลวง 45 ครั้งนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเผยแพร่ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์ และโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้เข้ามาสนองงานในมูลนิธิโครงการหลวง โดยนำผลิตภัณฑ์มากมายจากร้านโครงการส่วนพระองค์ อาทิ ร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร, ร้านจิตรลดา, โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา, ร้านศิลปาชีพ 904, มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ร้านภูฟ้า, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก, โครงการทูบีนัมเบอร์วัน และร้านดร.น้ำใจ และผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงกว่า 3,000 รายการ ซึ่งในปีนี้มีสินค้าที่อยากจะแนะนำ คือ ผักไมโครกรีน มันเทศญี่ปุ่น หัวไชเท้าญี่ปุ่น ลูกพลับ ดอกปทุมมาลูกผสม และกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส เป็นต้น

ด้าน ศ.ดร.กำพล อดุลวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายตลาด มูลนิธิโครงการหลวง เผยว่า สำหรับผลิตผลโครงการหลวงที่เป็นผลิตภัณฑ์แนะนำกลุ่มผัก ได้แก่ ผักไมโครกรีน เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ, มันเทศญี่ปุ่น พันธุ์ที่ส่งเสริมให้ปลูกนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น มีลักษณะผิวสีแดงม่วง เนื้อมีสีเหลืองนวล มีรสหวาน, หัวไชเท้าญี่ปุ่น นิยมใช้ในร้านอาหารญี่ปุ่น สามารถรับประทานได้ทั้งแบบดิบและปรุงสุก อุดมไปด้วยวิตามินซี โพแทสเซียม โฟเลต และแมกนีเซียม และ ลูกพลับ โดยโครงการหลวงส่งเสริมพลับพันธุ์ P2 และพลับหวานพันธุ์ Fuyu และ Hyakume ให้เป็นพันธุ์สำหรับการค้า

ในส่วนของการจัดแสดงดอกไม้ ทางโครงการหลวงได้จัดเตรียมพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ ได้แก่ ฟาแลนนอปซิส กล้วยไม้กระถาง จากโครงการหลวงตีนตก จ.เชียงใหม่ ทางมูลนิธิโครงการหลวงได้คัดเลือก 12 สายพันธุ์ ที่ สามารถปลูกเลี้ยงได้บนที่สูง ออกดอกได้ดี มีสีสันสวยงาม และ ปทุมมาลูกผสม ที่มีสีสันสวยงามสะดุดตาและมีความคงทน เหมาะสำหรับเป็นไม้ตัดดอก ไม้กระถาง และไม้ประดับแปลง

ด้านงานพัฒนาส่งเสริมปศุสัตว์ มีผลิตภัณฑ์แนะนำ ได้แก่ ไก่เบรสโครงการหลวง (Bresse Chicken) ไก่ประจำชาติฝรั่งเศส เนื้อแน่นและมีไขมันแทรกจึงเป็นเนื้อที่อร่อยมาก ทั้งโลกมีเลี้ยงเพียง 2 แห่ง เมืองเบรส ประเทศฝรั่งเศส และ โครงการหลวง เท่านั้น รวมถึง ไก่ฟ้าโครงการหลวง ทางโครงการหลวงได้สายพันธุ์มาจากประเทศฝรั่งเศส เนื้อมีไขมันน้อย เหนียวนุ่มและมีรสชาติดี รวมถึงยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น สมุนไพรอบแห้ง เช่น หญ้าหวาน เจียวกู้หลานญี่ปุ่น คาโมมาย หงชา ที่อุดมด้วยสารกาบา (GABA) ช่วยบำรุงสมองป้องกันโรคอัลไซเมอร์และโรคพาร์คินสัน

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ “โครงการหลวง 45” โดยจัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตผลโครงการหลวงแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม อาทิ พัฒนาการผลิตพืชไมโครกรีน (Micro Greens) ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ และอีกมากมายให้ชมกันด้วย

 

มิส มอเตอร์เซล 2014 ชวนเที่ยวงาน Big Motor Sale ปีนี้

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/113572

วันอังคาร ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557, 06.00 น.

ผาณิต พูนศิริวงศ์ ประธานบริษัทหนังสือพิมพ์แนวหน้า รับมอบกระเช้าขอบคุณจาก Miss Motor Sale 2014 นางสาววัณณิภา ไชยนุวัติ พร้อมด้วยรองทั้งสองอันดับ

หลังจากได้รับตำแหน่ง Miss Motor Sale 2014 น้องเอมมี่-วัณณิภา ไชยนุวัติ สาวสวยมากความสามารถ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และรองอันดับ 1 และรองอันดับ 2 ทั้ง 5 คน ก็เริ่มทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์พิเศษ งาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล แกรนด์ มอเตอร์ เซล” หรือ Big Motor Sale 2014 มหกรรมยานยนต์เพื่อขาย ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ระหว่างวันที่ 16-24 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา โดยภารกิจแรกของน้องๆ คือ การเดินสายเชิญชวนให้เที่ยวชมงานตลอดทั้ง 9 วัน

Miss Motor Sale 2014 นางสาววัณณิภา ไชยนุวัติ พร้อมด้วย รองอันดับ 1 นางสาวรวิสรา บุญศรีโรจน์ และรองอันดับ 2 ประกอบด้วย นางสาวอาภาพร พิทักษ์, นางสาวนิศาชล อัครปัญญาวิทย์, นางสาวปุณยวีร์ มหาศิริธนวงศ์ ได้พูดถึงโอกาสในการทำงานในตำแหน่งนี้ว่า เป็นโอกาสดี ที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ทั้งเทคนิคในการดูแลบุคลิกภาพ รวมถึงความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับยานยนต์ ซึ่งทางคณะผู้จัดงานจะมีการติวเข้มให้ความรู้ในเรื่องนี้ด้วย

สำหรับงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล แกรนด์ มอเตอร์ เซล” หรือ Big Motor Sale 2014 มหกรรมยานยนต์เพื่อขาย ใหญ่ที่สุดในอาเซียน จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีแนวคิดหลักของการจัดงานคือ อยากได้รถจบในงานเดียว มีรถครบทุกรุ่น พร้อมแคมเปญพิเศษ ซึ่งมั่นใจว่าทั้งผู้ซื้อ ผู้ขายและผู้ชมงานจะมีความสุขใจ โดยล่าสุดได้รับคำยืนยันจากทุกค่ายทั้งรถยนต์จำนวน 49 แบรนด์ รถจักรยานยนต์จำนวน 19 แบรนด์ รวมถึงรถทรัค รถบัส เรือ อุปกรณ์ตกแต่ง รวมกว่า 300 ราย ตอบรับเข้าร่วมงานมหกรรมยานยนต์เพื่อขายกันอย่างคับคั่ง

สำหรับกิจกรรมเด่นในงานที่คาดว่าได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลาม คือ การร่วมสนุกชิงรางวัล ซึ่งมีรางวัลรถยนต์ถึง 3 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 6 คัน โดยคาดว่าจะมีผู้มาชมงานไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน สำหรับรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ในงานสามารถติดตามได้ทาง Facebook: Bigmotorsale

 

คุณแหน : 22 กรกฎาคม 2557

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/113570

วันอังคาร ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557, 06.00 น.
ll เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้กำหนดงบประมาณที่จะทำการ Renovate บริเวณทำเนียบรัฐบาลไว้โดยมีมูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่าเป็นเวลานานแล้วที่ไม่ได้ทำการบูรณะปรับปรุงทำเนียบรัฐบาล ส่วนตัวเลขดังกล่าวยังเป็นแค่ตัวเลขคร่าวๆ ยังไม่ได้มีรายละเอียดแน่นอน … แต่ที่จะถือเป็นสัญญาณชัดเจนแน่นอนชนิดที่ฝรั่งเรียกว่า “Tell-Tale Sign” คือนายกรัฐมนตรีคนต่อไปที่จะมานั่งทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าจะไม่ใช่ผู้หญิงเด็ดขาด เพราะเมื่อเร็วๆ นี้ฝ่ายอาคารได้ทำการติดตั้งโถปัสสาวะชายในห้องน้ำส่วนตัวภายในห้องทำงานของนายกฯเรียบร้อยแล้ว…

ll เจิมขวัญ บุนนาค เตรียมไปปฏิบัติการครัวไทยสู่ครัวโลก ที่ภูฏานนานหลายเดือนกลับ…

ll จากพิษณุโลก พล.ต.ท.วสันต์-รัชนี วัสสานนท์ ควงคู่กันไปร้องเพลงกับวงสุนทราภรณ์ ที่เชียงใหม่ โดยมี วารุณี บุญ-หลง เพื่อนราชินีของฝ่ายหลังคอยเทคแคร์…

ll Floral Artist ไทย สกุล อินทกุล และพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ เชิญเที่ยวงาน “เทศกาลชมดอกปทุมมา ทิวลิปไทย รับสายฝน” ระหว่างวันที่ 25 ก.ค.-24 ส.ค. เวลา 10.00-18.00 น. หยุดวันจันทร์ ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ ถ.สามเสน ซ.28 แยกองครักษ์ 13 ในงานนี้ผู้ชมจะอิ่มตาอิ่มใจกับดอกปทุมมาและดอกกระเจียวหลากสีนานาพันธุ์ ในบรรยากาศคลาสสิกของบ้านโบราณสมัยรัชกาลที่ 6 สถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียล ชมอาร์ตอินสตอลเลชั่นดอกกระเจียวที่สวยงามแปลกตา น่าประทับใจฝีมือการออกแบบของ สกุล Floral Artist ไทย…

ll เขาเริ่มเป็นสมาชิกสโมสรไลออนส์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2526 ตลอดเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา เกรียงไกร ประยงค์ทรัพย์ มีจิตอาสาบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้คนและองค์กรไลออนส์สากลมาโดยตลอดจนถูกเพื่อนๆ ขนานนามว่า “ทนายมวลชน” สัปดาห์ที่แล้วเหล่าสมาชิกของสโมสรไลออนส์ตากสินเห็นพ้องต้องกันเลือกเขาเป็นนายกสโมสร ในบรรดาผลงานสาธารณประโยชน์ที่สัมฤทธิผลแล้วหรืออยู่ระหว่างการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ อาทิ ผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์งดการคิดค่าใช้จ่ายรายเดือนจากประชาชนเจ้าของบัญชีออมทรัพย์ที่มิได้เคลื่อนไหวใน 1 ปี นอกจากนั้นเขายังล็อบบี้ให้ประชาชนผู้ไปติดต่อราชการได้รับการยกเว้นไม่ต้องถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังซึ่งเป็นการเซฟค่าใช้จ่ายไปส่วนหนึ่ง!!…

ll ดอกไม้สีขาวบริสุทธิ์จำนวนมากที่ใช้ตกแต่งหน้าหีบศพ คุณพ่อชวลิต วงษ์มณฑา ในวันพระราชทานเพลิง เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่าน ดร.เสรี วงษ์มณฑา สั่งให้ร้านดอกไม้จัดเต็มที่อย่างสวยงามเป็นพิเศษ เพื่อส่งคุณพ่อไปสู่สุคติในสัมปรายภพ …เห็น “แฟนคลับ กปปส.” ของ “อาจารย์ดร.เสรี” ไปร่วมงานกันหนาตา…ll

บารอนเนส

 

เซเลบฯ เผยเคล็ดลับหุ่นดีผิวสวย เริ่มต้นที่การดูแลตัวเอง

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/113555

วันอังคาร ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557, 06.00 น.

ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต แบรนด์แอมบาสซาเดอร์ วีต้าพรุนพลัส คามู คามู

ปัจจุบันความคาดหวังและมาตรฐานความสวยของสาวๆ ยุคใหม่สูงขึ้นเรื่อยๆ จากการสำรวจพบว่าสาวไทยมักกังวลเรื่องความสวยความงามกันมาก โดยเฉพาะ เรื่องผิว และ เรื่องหุ่น ดังนั้น วีต้าพรุน พลัส คามู คามู จึงถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อสาวๆ ทุกคนอย่างแท้จริง ด้วยการผสานคุณประโยชน์อันโดดเด่นของ 2 ซูเปอร์ฟรุตเอสเซ้นส์ ได้แก่ พรุน และ ผลคามู คามู ซึ่งมีวิตามินซี สูงกว่าส้มถึง 60 เท่า ในงานเปิดตัว “วีต้าพรุน พลัส คามู คามู” เราจึงเห็นบรรดาเซเลบริตี้ นางแบบแถวหน้าของเมืองไทย นำโดยแฟชั่นกูรูตัวจริง ไอดอลสาวสวยสุขภาพดีขวัญใจสาวๆ ทั่วประเทศ ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต ร่วมด้วยเซเลบริตี้สาวสุดฮอต หญิงแม้น-ม.ร.ว.แม้นนฤมาสยุคล และ มะปราง-ร.ท.กิติวิชญา วัชโรทัย นำขบวนนางแบบกว่า 30 คน มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ The Backless Phenomenal แฟชั่นโชว์เว้าหลัง เปิดไหล่ เสื้อครอป คอปาด หรือทูพีซ อวดผิว หุ่นดีให้ได้ชมกันแบบใกล้ชิด

ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต แบรนด์แอมบาสซาเดอร์ ของวีต้าพรุนพลัส คามู คามู กล่าวว่า “ชมเชื่อว่าสาวๆ ทุกคนต้องอยากมีผิวสวย และหุ่นที่ดี พร้อมที่จะใส่เสื้อผ้าได้ทุกแบบให้ดูดีด้วยความมั่นใจ และยิ่งแฟชั่นสมัยนี้มีหลากหลายมากๆ เราจึงควรเตรียมผิวและหุ่นของเราเองให้พร้อมอยู่เสมอ ซึ่งการมีผิวสวย หุ่นดี ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะ หากเราตั้งเป้าหมายในการดูแลตัวเอง และรักษาสัญญาอย่างเคร่งครัด อย่างชมเองก็จะดูแลตัวเองด้วยการแบ่งเวลาในแต่ละวันให้กับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่างานจะเยอะแค่ไหนก็ตาม และอีกสิ่งที่ชมเน้นเป็นพิเศษคือการทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกาย เพราะอาหารที่ดีมีประโยชน์ก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีคะ และอีกหนึ่งในคำสัญญาที่ต้องรักษาอย่างเคร่งครัดตามแบบฉบับ ของชม ก็คือ “สัญญากับตัวเอง ว่าจะดูแลตัวเอง และดื่มวีต้าพรุน พลัส คามู คามูทุกคืนก่อนนอน”

หญิงแม้น-ม.ร.ว.แม้นนฤมาส ยุคล

หญิงแม้น-ม.ร.ว.แม้นนฤมาส ยุคล เซเลบฯสาวแฟชั่นนิสต้าสุดมั่น บอกว่า“ด้วยความที่เราเป็นคนที่มีผิวสีน้ำผึ้ง เราก็จะไม่เน้นไปที่เรื่องผิวขาว แต่จะเน้นไปที่เรื่องผิวเนียนเปล่งปลั่ง และสุขภาพดีมากกว่า เน้นการดูแลจากภายใน ง่ายๆ เลยเริ่มจากการดื่มน้ำเปล่าเยอะๆ และตอนนี้ก็มีผลไม้คามู คามู ที่ออกมาที่มีวิตามินซี และสารต้านอนุมูลอิสระสูง จึงหามารับประทานเพื่อช่วยบำรุงผิวพรรณอีกทางหนึ่ง แน่นอนว่าสาวๆ หลายคนก็อยากจะมีผิวสวยขาวใส เพื่อที่จะได้ถ่ายรูปโชว์เก๋ๆ และเราเองก็ชอบถ่ายรูปโชว์ผิว โชว์แผ่นหลังมาก ถ้าเรามีสุขภาพผิวที่ดี ผิวสวยเวลาโพสต์รูปเราก็จะลงแบบสดๆ ไม่ต้องผ่านแอพแต่งภาพ ชุดเด็ดเวลาออกงานก็ต้องโชว์หลังเหมือนกัน รู้สึกว่าชุดที่โชว์แผ่นหลัง เป็นชุดที่มีเสน่ห์ และเซ็กซี่ดีคะ”

มะปราง-ร.ท.กิติวิชญา วัชโรทัย

มะปราง–ร.ท.กิติวิชญา วัชโรทัย เซเลบฯสาวผิวสวย บอกว่า “จริงๆ แล้วปรางเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการดูแลผิวเยอะมาก และทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ผิวสวย สดใส สุขภาพดี ทั้งกินผัก ผลไม้ รวมถึงการออกกำลังกายด้วย สาวๆ สมัยนี้ เวลาแต่งตัวชอบโชว์ผิวขาวๆ เราก็เลยเอาบ้าง เพราะแฟชั่นปัจจุบัน ไม่ใช่มีแต่ชุดว่ายน้ำที่จะโชว์ผิวได้ ชุดลำลองต่างๆ ไม่ว่าจะชุดเปิดหลัง เอวลอย โชว์ ขาสวย ก็ทำให้โชว์ผิวได้เช่นกัน ปรางว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้หญิงหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น อยากที่จะบำรุงผิว และสุขภาพตัวเองเพื่อโชว์ผิวสวยตามแฟชั่น เพราะผิวสวยช่วยสร้างความมั่นใจ สมัยนี้มองไปทางไหนก็เห็นแต่คนสวยๆ ที่สำคัญสาวๆ ต้องบำรุงกันตั้งแต่ตอนนี้ อย่ารอ เพื่อสุขภาพผิวที่ดีชนะเลิศทุกสถานการณ์”

 

คืนความอ่อนวัยให้ผิว

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/113553

วันอังคาร ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557, 06.00 น.
เครื่องสำอางระดับพรีเมียม แบรนด์ NIKSKIN ให้ผู้หญิงสวยภายใต้คอนเซ็ปต์ The Never-Ending Beauty เปิดตัวครีมบำรุงผิวสำหรับกลางคืน Radiance Night Recovery ไนท์ครีมสูตรเข้มข้น เนื้อครีมบางเบา ซึมลึกผ่านชั้นผิวง่าย ไม่เหนียวเหนอะหนะเหมาะกับทุกสภาพผิว ช่วยฟื้นฟู และบำรุงเซลล์ผิวในช่วงเวลากลางคืนอย่างล้ำลึก คืนความอ่อนวัยให้ผิวมีสุขภาพดีนุ่มนวล เผยผิวใสอย่างเป็นธรรมชาติและยืนยาว

Radiance Night Recovery ผสานสูตรกุญแจสู่ผิวสวยทำงานควบคู่กันแบบ Double Function จาก Deoxyarbutin (วิตามันเอสกัด) และ Kojic acid (สกัดจากข้าวญี่ปุ่น ช่วยต้านอนุมูลอิสระ) ที่ช่วยเสริมการดูดซึมให้เนื้อครีมสูตรเข้มข้น ซึมลึกเข้าสู่ชั้นผิวได้ดียิ่งขึ้น และยังช่วยยับยั้งการเกิดเม็ดสีเมลานิน อันเป็นต้นเหตุของกระ ฝ้า พร้อมคุณสมบัติพิเศษในการปรับสีผิวให้กระ และจุดด่างดำต่างๆ ลดลงได้อย่างรวดเร็ว ปรับสภาพสีผิวที่หมองคล้ำให้กระจ่างใสเสมอกันทั่วใบหน้า คืนความอ่อนวัยให้ผิวสวยได้อย่างมั่นใจราคา 1,250 บาท ติดตามความเคลื่อนไหวของเครื่องสำอาง NIKSKIN พร้อมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ https://www.facebook.com/nikskincare

 

ชวนคนดังดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ลิ้มรสอาหารไทยต้นตำรับหาทานยาก

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/113552

วันอังคาร ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557, 06.00 น.
Mekhong (แม่โขง) “เดอะ สปิริต ออฟ ไทยแลนด์” เครื่องดื่มไทยพรีเมียมระดับสากล จัดงาน “Elite Table by Mekhong” The Legendary Culinary Perfection ปิดท้ายความเอ็กซ์คลูซีฟของซีซั่นที่ 1 “Fine Dining” ด้วยดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ในรูปแบบเซตเมนู Thailand Traditional Cuisine โดยฝีมือเชฟ เชฟโบ-ดวงพร ทรงวิศวะ แห่งร้าน โบ.ลาน ชื่อดัง มาสร้างความอร่อยแบบอาหารไทยต้นตำรับแท้ๆ กับกรรมวิธีการปรุงอย่างพิถีพิถันในทุกจานรวมไปถึงคัดสรรหาวัตถุดิบมาตกแต่งสร้างสีสันในค่ำคืนสุดพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะ พร้อมดื่มด่ำกับค็อกเทลสูตรพิเศษ “Your Original Cocktail” ร่วมด้วยเซเลบริตี้ชื่อดังมากมาย อาทิ อานันท์ทวีป ชยางกูร ณ อยุธยา, ศิรนุช โรจนเสถียร, รัสรินทร์ ชุมสาย อยุธยา เป็นต้น

“Elite Table by Mekhong” เป็นการสร้างเทรนด์ใหม่แห่งวงการค็อกเทลไทย ของแบรนด์ Mekhong (แม่โขง) ซึ่งในปี 2557 นี้ จะแตกต่างออกไปจากเดิมด้วยรูปลักษณ์แห่งความหรูหรา มีระดับ และสำหรับแคมเปญนี้ เป็นการจับคู่สุดยอดอาหารและเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่าง แม่โขงไว้ได้อย่างลงตัว เปิดประสบการณ์การดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟแห่งปี ให้คุณมีโอกาสได้ร่วมสัมผัสและลิ้มลองอาหารเมนูพิเศษที่รังสรรค์โดยเชฟชื่อดังจับคู่กับเครื่องดื่มเมนูพิเศษจากแม่โขง ครั้งนี้ขอส่งท้ายซีซั่นแรก Fine Dining กับร้านอาหารไทยที่เป็นที่รู้จักของบรรดานักชิมชาวไทยและต่างชาติอย่าง ร้านโบ.ลาน (Bo.Lan) โดย เชฟโบ-ดวงพร ทรงวิศวะ ที่มาลงมือปรุงอาหารทุกเมนูอย่างพิถีพิถันด้วยตัวเอง เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพ รวมถึงการปรุงรสตามสูตรอาหารดั้งเดิม เป็นเมนูอาหารไทยต้นตำรับที่หาทานไม่ได้ตามร้านอาหารทั่วไป อาทิ สยามเลกาซี่ กับผลไม้รสเปรี้ยว, ไก่ผัดแม่โขง, แกงคั่วลองกองใส่ซี่โครงหมู, น้ำพริกกะปิอันดามัน แหนมหมูหวาน ปิดท้ายด้วยของหวานอย่างแห้งแบบไทยๆ ที่นำมาดื่มคู่กับค็อกเทลสูตรพิเศษ “Your Original Cocktail” จาก แม่โขง ถือเป็นการผสมผสานรสชาติของอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นเอกลักษณ์แบบไทยได้อย่างลงตัว

ศิรนุช โรจนเสถียร กล่าวว่า โดยส่วนตัวรู้จักแม่โขงมานาน พอทราบว่าทางแบรนด์จัดเอ็กซ์คลูซีฟดินเนอร์ก็ยินดีมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความพิเศษครั้งนี้เพราะปกติแจนชอบทานอาหารไทยอยู่แล้วค่ะประทับใจมากทั้งรสชาติของอาหารและเครื่องดื่มทุกเมนูซึ่งเป็นความลงตัวที่หาไม่ได้ง่ายๆ ต้องมาสัมผัสลิ้มรสที่ Elite Table by Mekhong เท่านั้นค่ะ”

พบกับกิจกรรม “Elite Table by Mekhong” ที่จะชวนทุกท่านไปร่วมดื่มด่ำทุกดีกรีแห่งความสุขในซีซั่นที่ 2 Culinary Bar เริ่ม Lady Brett เป็นร้านแรก และติดตามงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ร้านหรูสุดชิลล์ได้ทุกวันศุกร์ต้นเดือนและปลายเดือน สามารถดูรายละเอียดของกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่ : http://www.facebook.com/mekhongthailand