ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

SartKasetDinPui : ข้อมูล เศรษฐกิจ สังคม เกษตร ดิน น้ำ ปุ๋ย ที่เกี่ยวข้อง

ปีนี้….เกษตรกรเริ่มมีเฮ..!! มิถุนายน 9, 2011

8 กุมภาพันธ์ 2554, 05:00 น.

ผ่านทางปีนี้….เกษตรกรเริ่มมีเฮ..!! – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

ช่วงนี้…สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   โดย   ศูนย์สารสนเทศการเกษตร  ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทั้ง  10  เขต  ลงพื้นที่เร่งสำรวจข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ตั้งแต่ต้นปีถึงมีนาคม อาทิ…ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง สับปะรดโรงงาน ส้มเขียวหวาน

และ….ผลไม้ภาคตะวันออก กับ ภาคเหนือ ได้แก่ ลำไยจันทบุรี (ลำไยนอกฤดู)   เงาะ   ทุเรียน   ลองกอง   และลิ้นจี่   รวมทั้งยังสำรวจต้นทุน

การผลิต  (ของปี  2553)  จำพวกกระเทียม  เงาะ  และลองกอง  และต้นทุนสุกรขุนปีนี้   (2554)   กับข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมและครัวเรือน   ปี  2553/54 อีกด้วย

สำหรับพืชสวนครัว…หอมแดง กระเทียม หอมหัวใหญ่ และ มันฝรั่ง กับภาพรวมโดยทั่วไป คุณนารีณัฐ รุณภัย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร บอกว่า…

…เดือนมกราคมที่ผ่านมา การผลิตและการตลาดสินค้าพบว่า หอมแดงออกสู่ตลาด 192,308 ตัน (เพียง 30% ของผลผลิตทั้งหมด) ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 22-30 บาท เกษตรกรคงจะได้กำไรประมาณไร่ละ 50,000 ถึง 80,000 บาท

และ….มั่นใจว่าหอมแดงปีนี้จะอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ถึงสิ้นฤดูแล้ง เพราะอินโดนีเซียซึ่งเป็นลูกค้าของเราผลผลิตเขาเสียหาย ประกอบกับประเทศคู่แข่ง ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินเดีย ผลผลิตเสียหายด้วย… จึงเป็นโอกาสทองของไทย

สำหรับ กระเทียม….ผลผลิตจะออกสู่ตลาดราวๆ 79,280 ตัน ซึ่งตอนนี้ออกสู่ตลาดเพียง 10% ราคาสดขายกันกิโลกรัมละ 15 ถึง 20 บาท อยู่ในเกณฑ์สูง เกษตรกรมีกำไรจากการเพาะปลูกไร่ละ 15,000 ถึง 30,000 บาท

…ผลผลิตจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนนี้   (กุมภาพันธ์)   จนถึง มีนาคม  ราคาอาจอ่อนตัวลงบ้าง  แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูง  เนื่องจาก กระเทียมจากจีนมีราคาสูง กระเทียมไทยก็สูงตามไปด้วย

หอมหัวใหญ่…เริ่มออกสู่ตลาดมากที่สุดตั้งแต่เดือนนี้จนถึงมีนาคม ผลผลิตในบ้านเราปีนี้ประมาณ  52,550  ตัน  แต่ออกสู่ตลาดแล้ว  20%  ของผลผลิตทั้งหมด  ราคาตัดจุกอยู่ที่กิโลกรัมละ  15  ถึง  16  บาท  หรือหากขายยกไร่  ก็อยู่ที่ไร่ละ  40,000  ถึง  60,000  บาท  ก็จะได้กำไรไร่ละ  20,000  ถึง 40,000  บาท

ส่วน…มันฝรั่ง แยกเป็น 2 ประเภท คือ โรงงาน กับ บริโภค โดยฤดู เก็บเกี่ยวพร้อมกัน คือตั้งแต่เดือนนี้ถึงเมษายน คาดว่า มันฝรั่งโรงงาน จะได้ถึง 125,896 ตัน สำหรับ บริโภค จะอยู่ที่ 12,841 ตัน

สนนราคา…พันธุ์โรงงานประกันขั้นต่ำกิโลกรัมละ  10.50  บาท  พันธุ์ บริโภค 15 ถึง 16 บาทต่อกิโลกรัม ถือว่าดี…

…ก็เป็น โอกาสทองสำหรับเกษตรกร ที่จะได้…เฮ!! ในยามนี้.

 

ดอกสะแบง

 

 

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ดอกสะแบง
 • 8 กุมภาพันธ์ 2554, 05:00 น.
 

แปดริ้ว…ประเดิมมะม่วง 700 ตัน

7 กุมภาพันธ์ 2554, 05:00 น.

ผ่านทางแปดริ้ว…ประเดิมมะม่วง 700 ตัน – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

คุณเปรม ณ สงขลา ที่ปรึกษา สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย เขียนในจดหมายข่าวถึงสมาชิกเกี่ยวกับ การปลูกมะม่วงส่งออกของออสเตรเลีย ว่ามีสายพันธุ์หลักคือ เคนซิงตันไพรด์ อาร์ทูอีทู กับ คาลิปโซ่…ส่วนอื่นๆก็จะมีพันธุ์เคียท ปาล์มเมอร์ น้ำดอกไม้ เขียวเสวย และมหาชนก

ออสเตรเลียเขาจัดระบบมะม่วงส่งออกเป็น primary industryคือ ให้เป็นรูปแบบของอุตสาหกรรม เกษตรกรรายย่อยพื้นที่ขนาด 200-300 ไร่ ค่อนข้างที่จะลำบาก เพราะจะเสียเปรียบบริษัทใหญ่เรื่องต้นทุนการผลิต และการต่อรองทางการตลาด….โดยเฉพาะกับการค้าระหว่างประเทศ

ถึงตรงนี้…จึงอยาก ย้อนกลับมาถึงบ้านเรา เกษตรกรรายย่อยนั้นมันจิ๊บๆ จริงๆ ไม่ใช่ 200 หรือ 300 ไร่เหมือนเขา จึงต้องเกาะกลุ่มกันให้เหนียวแน่น มิฉะนั้นจะสู้กับต่างประเทศเขาไม่ได้ อย่างไรก็แล้วแต่ ชาวสวนมะม่วงก็มีการจับกลุ่มกันตั้งเป็นสมาคม ขึ้นแล้วที่อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ส่วนอื่นๆก็รวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์ อย่างเช่น สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ซึ่งก็ได้รวบรวมผลผลิตของสมาชิกส่งตลาด ก็สร้างความเข้มแข็งในเชิงการค้าได้ในระดับหนึ่ง

คุณอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา พูดถึงเรื่องนี้ว่า….. สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด มีเป้าหมายจัดจำหน่ายผลผลิตมะม่วง สายพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์ 4 น้ำดอกไม้สีทอง เขียวเสวย และอื่นๆตามสมควร โดยมุ่งเน้นการผลิต คุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ผลผลิตรวมราว 7,000 ตันต่อปี

ซึ่ง…ได้วางระบบการตรวจสอบย้อนกลับมะม่วงทุกใบ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับถึงแหล่งผลิต เพื่อยืนยันในความปลอดภัยในสินค้าเกษตร พร้อมทั้งเป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตจัดส่งให้กับบริษัทผู้ส่งออกไปยังต่างประเทศ

สำหรับปีนี้ได้ตกลงซื้อขายมะม่วงล่วงหน้าให้กับ 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทิมฟู้ด จำกัด 200 ตัน บริษัท จันทบุรีโกลบอล จำกัด 100 ตัน บริษัท สวิฟท์ จำกัด 100 ตัน บริษัท สยามเอ็กปอร์ตมาร์ท จำกัด 100 ตัน และเดอะมอลล์ กรุ๊ป 200 ตัน….. รวมแล้วเป็น 700 ตัน

คุณกิตติ ทรัพย์วิสุทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา บอกว่า…จังหวัด มีนโยบายก่อตั้งสถาบันมะม่วงแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์มะม่วงของประเทศ และถ่ายทอดความรู้การผลิตมะม่วงเพื่อส่งออก

และร่วมบูรณาการส่งเสริมสนับสนุนการตลาดด้วยการ จัด Road Show มะม่วงไทยในต่างประเทศ อันจะเป็น ฐานในการสร้างความมั่นคง แก่ …เกษตรกรผู้ ปลูกมะม่วงเมืองแปดริ้ว…!!

 

ดอกสะแบง

 

 

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ดอกสะแบง
 • 7 กุมภาพันธ์ 2554, 05:00 น.
 

วิจัยและพัฒนา…เมล็ดพันธุ์ ’54

3 กุมภาพันธ์ 2554, 05:00 น.

ผ่านทางวิจัยและพัฒนา…เมล็ดพันธุ์ \’54 – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

ถั่วเหลือง ถั่วเขียว….เป็น  พืชเสริมการเกษตรหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปี  สอดคล้องกับ  โครงการจัดระบบการทำนา  ของ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ด้วยการ  สลับชนิดพืชปลูกเพื่อตัดวงจรการระบาดของศัตรูข้าว  ซึ่งทำความเสียหายมาโดยตลอด เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

…การมีเมล็ดพันธุ์ดีส่งถึงมือเกษตรกร โดยเฉพาะ  พืชตระกูลถั่ว เป็นการเปิดเส้นทางเพิ่มธาตุอาหาร หลายหลากชนิด อาทิ ไนโตรเจน ให้กับข้าวปลูกในฤดูต่อไป

อีกทั้งยัง  ลดการใช้น้ำชลประทานในช่วงฤดูแล้ง  เนื่องจากพืชไร่ อายุสั้นและใช้น้ำเพียงหนึ่งในสามของการทำนา…

กรมวิชาการเกษตร….จึงมอบหมายให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นหน่วยงานดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์พืช ในพื้นที่เขตภาคเหนือตอนล่าง ดำเนินการ วิจัยและพัฒนา ในการ ผลิต ควบคุมคุณภาพ  และ กระจายเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  กับ  ถั่วเขียว…เป็นการนำร่อง

ซึ่งแผนปฏิบัติงานได้รับความสำเร็จตามเป้าหมาย  กรมวิชาการเกษตร จึงจะนำผลงานออกสู่สังคมโดยจัด…โครงการศูนย์ต้นแบบการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ 2554 ในช่วงวันที่ 25 กุมภาพันธ์

คุณจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร บอกถึงเรื่องนี้ว่า…วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รู้จักแหล่งเมล็ดพันธุ์พืชที่ดี  ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันเมล็ดพันธุ์ที่จำหน่ายกันทั่วๆไป ไม่ค่อยจะมีคุณภาพตามมาตรฐานตามที่ตลาดและเกษตรกรต้องการ

จุดเด่น ภายในงาน…ศูนย์ได้เตรียมความพร้อม  ในการ  นำเสนองานด้านเมล็ดพันธุ์ 3 กิจกรรมหลัก…..คือ

การประชุมหารือ  สร้างเครือข่ายผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่ายถั่วเหลือง ถั่วเขียว

นิทรรศการกระบวนการผลิต  และปรับปรุงสภาพ  เมล็ดพันธุ์

และ……การ  ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์โดยห้องปฏิบัติการ  ด้านเมล็ดพันธุ์

กิจกรรมครั้งนี้….เป็นการเปิดเส้นทางการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และ เมล็ดพันธุ์พืชอื่นๆ ให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร  ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และภาคอื่นๆ โดยมีกลุ่มเกษตรกรที่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน พร้อมทั้ง  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกร  และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานผลิตเมล็ดพันธุ์ของประเทศ

สนใจร่วมกิจกรรม…ติดต่อขอข้อมูลได้จาก  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โทร. …0-5531-1368 แฟกซ์ 0-5531-1888…เวลาราชการ!!!

ดอกสะแบง

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ดอกสะแบง
 • 3 กุมภาพันธ์ 2554, 05:00 น.
 

สร้าง​เครื่อง​สี​ข้าว​ชุมชน​ขนาด​เล็ก ใช้​เทคโนโลยี​ใหม่​แยก​ข้าว​ทุก​ข้ัน​ตอน มิถุนายน 6, 2011

6 มิถุนายน 2554, 05:00 น.
สร้าง​เครื่อง​สี​ข้าว​ชุมชน​ขนาด​เล็ก ใช้​เทคโนโลยี​ใหม่​แยก​ข้าว​ทุก​ข้ัน​ตอน – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_176699

ขั้นตอนการสีข้าว.

ข้าว…เป็น​พืช​เศรษฐกิจ​ที่​สำคัญ​ของ​ประเทศไทย ใน​แต่ละ​ปี​มี​พื้นที่​การ​เพาะ​ปลูก​ข้าว​ประมาณ 57 ล้าน​ไร่​เป็น​ข้าว​นาปี และ 9 ล้าน​ไร่ ​เป็น​ข้าว​นาปรัง ซึ่ง​ทำให้​มี​ผล​ผลิต​ข้าวเปลือก​รวม​เฉลี่ย 19 ล้าน​ตัน​ต่อ​ปี จาก​ผล​ผลิต​ทั้งหมด​นี้​จะ​ถูก​แปรรูป​เพื่อ​การ​ส่ง​ออก​และ​การ​บริโภค​ภายใน​ประเทศ​ประมาณ​ร้อย​ละ 60-65 ใช้​เพื่อ​การ​บริโภค​ภายใน​ประเทศ และ​อีก​ร้อย​ละ 35-40 เป็น​ผล​ผลิต​เพื่อ​การ​ส่ง​ออก

ปัจจุบัน​มี​การ​แปรรูป​ข้าว​ให้​ได้​คุณภาพ​ตาม​ความต้องการ​ของ​ผู้​บริโภค ทั้ง​ข้าว​ที่​มี​คุณภาพ​ดี​มี​ราคา​สูง มุ่ง​จำหน่าย​ให้​กับ​ผู้​มี​ราย​ได้​สูง และ​ข้าว​ที่​มี​คุณภาพ​ต่ำ​มี​ราคา​ถูก มุ่ง​จำหน่าย​ให้​กับ​ผู้​มี​ราย​ได้​น้อย ซึ่ง​ตัวแปร​หลัก​ที่​สำคัญ​สำหรับ​การ​แปรรูป​ข้าวเปลือก​ให้​ได้​ตาม​ความต้องการ​ของ​ตลาด คือ…การ​เลือก​ใช้​เครื่องจักร​สี​ข้าว​ที่​เหมาะสม…

รศ.ดร.ศักดา อินทรวิชัย กับเครื่องสีข้าวชุมชนขนาดเล็ก.รศ.ดร.ศักดา อินทรวิชัย กับเครื่องสีข้าวชุมชนขนาดเล็ก.

รอง​ศาสตราจารย์ ดร.​ศักดา อินทรวิชัย อาจารย์​ภาค​วิชา​เกษตร​กล​วิธาน คณะ​เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้า​โครงการ​ดำเนิน​การ​ศึกษา​ค้นคว้า​วิจัย และ​ทีม​ คณะ​นัก​วิจัย​จาก​ภาค​วิชา​เกษตร​กล​วิธาน คณะ​เกษตร ทั้งวิทยาเขต​บางเขน​และ​วิทยาเขต​กำแพง​แสน ภาค​วิชา​วิศวกรรม​เครื่องกล คณะ​วิศวกรรมศาสตร์ ได้​ร่วม พัฒนา…เครื่อง​สี​ข้าว​ขนาด​เล็ก​สำหรับ​ชุมชน ​เพื่อ​เป็น​การ​ลด​ต้นทุน​การ​แปรรูป​ข้าวเปลือก และ​การ​เพิ่ม​มูลค่า​ผล​ผลิต ซึ่ง​การ​พัฒนา​ออก​แบบ​และ​ผลิต​เครื่อง​สี​ข้าว​ที่​สอดคล้อง​ตอบ​สนอง​ต่อ​ตลาด​การ​บริโภค​ข้าว​จึง​มี​ความ​จำเป็น​อย่าง​ยิ่ง และ​เป็นการสร้าง​โอกาส​ให้​ผู้​ปลูก​ข้าว​ได้​ผลิต​ข้าว​อย่าง​ครบ​วงจร​ เป็น​การ​ยก​ระดับ​ฐานะ​ความ​เป็น​อยู่​ของ​เกษตรกร​ให้​ดี​ขึ้น

แนว​คิด​ใน​การ​ออก​แบบ​พัฒนา​เครื่อง​สี​ข้าวกล้อง​ขนาด​เล็ก​แบบ​เคลื่อน​ย้าย​ได้ จะ​เน้น​ใช้​วัสดุ​ภายใน​ประเทศ​มาก​กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และ​สามารถ​เคลื่อน พร้อม​ทำ​งาน​ได้​ทันที ประสิทธิภาพ​ของ​เครื่อง​จะ​สี​ข้าวเปลือก​ได้​ ประมาณ 100 กิโลกรัม​ต่อ​ชั่วโมง และ​สามารถ​ปรับ​ค่า​ระดับ​การ​สี ข้าวกล้อง ข้าวซ้อม​มือ​และ ข้าวสาร จึง​ได้​กำหนด ​ต้น​กำลัง​ขนาด​ไม่​เกิน 3 กำลังม้า 220 โวลต์ 15 แอมแปร์ รวม​ทั้ง​มี​อุปกรณ์​ทำ​ความ​สะอาด​ข้าวเปลือก​พร้อม​ชุด​ลำเลียง​ข้าวเปลือก​สู่​ชุด​กะ​เทาะ​ข้าวเปลือก มี​ช่อง​ทางออก​ของ ข้าวกล้อง ข้าวสาร (ข้าว​รวม) ปลายข้าว รำ แกลบ แยก​จาก​กัน​อย่าง​อิสระ และ​มี​ น้ำหนัก​เครื่อง​รวม 350 กิโลกรัม กว้าง 0.8 เมตร ยาว 1.2 เมตร และ​สูง 1.98 เมตร

รศ.​ดร.​ศักดา อินทร​วิชัย ยัง​ได้​กล่าว​เพิ่มเติม​ว่า  ​เกี่ยว​กับ​พื้นฐาน​การ​สี​ข้าว ว่า​เป็น​กระบวนการ​แปรสภาพ​ข้าวเปลือก​ให้​เป็น​ข้าวสาร จะ​ประกอบ​ด้วย​ขั้น​ตอน​หลัก 4 ขั้น​ตอน ลำดับ​แรก​เริ่ม​การ​ทำ​ความ​สะอาด เป็น​ขั้น​ตอน​ทำ​งาน​เพื่อ​กำจัด​สิ่ง​เจือปน เช่น กรวด หิน ดิน ทราย เมล็ด วัชพืช และ​สิ่ง​สกปรก​อื่นๆ ออก​จาก​ข้าวเปลือก ขั้น​ตอน​ที่​สอง​เข้า​สู่​การ​กะเทาะ เพื่อ​ทำให้​เปลือก​ข้าว​ที่​ห่อ​หุ้ม​เมล็ด​หลุด​ออก​จาก​เมล็ด โดย​จะ​ได้​แกลบและ​ข้าวกล้อง​ จาก​ขั้น​ตอน​นี้ ไป​สู่​การ​ขัด​ขาว เป็น​ขั้น​ตอน​ที่​สาม…เพื่อ​ทำให้​ผิว​ชั้น​นอก​ของ​เมล็ด​ข้าวกล้องหลุด​ออก​จาก​เมล็ด​ข้าวกล้อง ผิว​นอก​ที่​หลุด​ออก​มา​นี้​คือ​สิ่ง​ที่​เรียก​ว่า รำ และ​เมล็ด​ข้าว​ที่​ได้​จะ​มี​สี​ขาว เรียก​ว่า ข้าว​ขาว​หรือ​ข้าวสาร และ​เป็น​ข้าว​รวม​ที่​มี​ทั้ง​เมล็ด​ข้าว​หัก​และ​ข้าว​เต็ม​เมล็ด

ใน​ขั้น​ตอน​ที่​สี่​เป็น​การ​คัด​แยก เป็น​ลำดับ​ขั้น​ตอน​เพื่อ​แยก​ข้าว​รวมออก​เป็น ข้าว​เต็ม​เมล็ด ต้น​ข้าว และ​ข้าว​หัก ขนาด​ต่าง​ออก​จาก​กัน โดย​ทั่วไป​กระบวนการ​สี​ข้าว​ดัง​กล่าว​นี้ จะ​ได้แกลบ​ประมาณ 20-24% ของ​ข้าวเปลือก รำ ที่​รวม​ถึง​ส่วนผสม​ของ ​เยื่อ​หุ้ม​ผล เยื่อ​หุ้ม​เมล็ด เยื่อ​อลูโ​รน​และ​คัพ​ภะ ประมาณ 8-10% ของ​ข้าว เปลือก และ​ได้​ข้าวสาร​รวมประมาณ 60-65% ของ​ข้าวเปลือก และ​ข้าว​รวม​นี้​ไป​คัด​แยก​เป็น​ข้าว​เต็ม​เมล็ด​ต้น​ข้าวและ​ข้าว​หัก ​ซึ่ง​จะ​ได้​แต่ละ​ส่วน​มาก​น้อย​เพียง​ใด​ขึ้น​อยู่​กับ​คุณภาพ​ของ​การ​สี​คุณภาพ​ข้าวเปลือก​ และ​สมรรถนะ​เครื่องจักร​สี​ข้าว

ทั้งนี้​ ข้าวเปลือก​ที่​จะ​นำ​มา​สี ต้อง​มี​คุณสมบัติ​เหมาะ​แก่​การ​สี มี​การ​ตรวจ​คุณภาพ ข้าวเปลือก​ที่​มี​คุณภาพ​ดี​เหมาะ​แก่​การ​สี​จะ​ต้อง​มี​ลักษณะ​ดังนี้…มี​ความชื้น 14% หาก​สูง​กว่า​นี้​จะ​ทำให้​ข้าว​แตกหัก​เสียหาย​ได้​ง่าย มี​เมล็ด​แตก เมล็ด​ลีบ เมล็ด​เสีย ปน​อยู่​น้อย มี​เมล็ด​วัชพืช​ปน​อยู่​น้อย หรือ​ไม่​มี​เลย ต้อง​ไม่​มี​เศษ​หิน ดิน​ทราย หรือ​เศษ​หญ้า เศษ​ฟาง​ปน​ และ ควร​เป็น​พันธุ์​เดียวกัน​หรือ​มีลักษณะ​กายภาพ​ที่​คล้าย​กัน

สรุป​ได้​ว่าการ​สี​ข้าว​มี​กระบวนการ​เป็น​ขั้นๆ ติดต่อ​กัน โดย​แต่ละ​ขั้น​ล้วน​ใช้​เครื่องจักร​กล​ที่​มี​หน้าที่​ต่างๆ ทำ​งาน​สัมพันธ์​กัน นับ​ตั้งแต่​การ​ทำ​ความ​สะอาด การ​กะเทาะ​เปลือก การ​แยก​แกลบ การ​แยก​ข้าว การ​ขัด และ​การ​คัด​ขนาด​เมล็ด​ข้าวสาร ซึ่ง​จะ​มี​ระบบ​ลำเลียง​เชื่อม​โยง​ระหว่าง​เครื่องจักร แต่​สำหรับ​เครื่อง​ที่​ผลิต​ขึ้น​นี้…ทุก​ขั้น​ตอน​จะ​อยู่​ใน​เครื่อง​เดียว​เท่านั้น และ​นั่น​ก็​คือ…ความ​แตก​ต่าง​ของ​โรงสี​กับ​เครื่อง​สี​ข้าว​ชุมชน​ขนาด​เล็ก…!!
ไชยรัตน์ ส้มฉุน

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ไชยรัตน์ ส้มฉุน
 • 6 มิถุนายน 2554, 05:00 น.
 

แปรรูปมังคุดเป็นขนมเปี๊ยะ เน้นเนื้อนุ่มไส้หวานไม่ฝืดคอ มิถุนายน 5, 2011

3 มิถุนายน 2554, 05:00 น.
แปรรูปมังคุดเป็นขนมเปี๊ยะ เน้นเนื้อนุ่มไส้หวานไม่ฝืดคอ – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_175988

ขนม​เ​ปี๊ยะ​มังคุด.

ช่วง​นี้…ผล​ไม้​ภาค​ตะวันออก  กำลัง​ให้​ผล​ผลิต ซึ่ง​อาจจะ​มี​ผล​ไม้​จาก​ภาค​ใต้ และ​นำ​เข้า​จาก​ต่าง​ประเทศ​ออก​มา​สู่​ตลาด ส่ง​ผล​ให้​ราคา​ตกต่ำ เกษตรกร​ชาว​สวน​ผล​ไม้​ที่​มี​ต้นทุน​การ​ผลิต​สูง แต่​ต้อง​ขาย​ใน​ราคา​ถูก​จึง​เดือดร้อน…

กรม​ส่งเสริม​การ​เกษตร โดย​ รอง​อธิบดี​ปาริชาติ ศรี​วิ​พัฒน์​ ได้​ออก​มาร​ณรงค์​ให้​มี​การ​บริโภค​ผล​ไม้​ใน​ประเทศ ทั้ง​ยัง​ส่งเสริม​ให้​ กลุ่ม​วิสาหกิจ​ชุมชน​หลาย​แห่ง ​ได้​เพิ่ม​มูลค่า​โดย​การ​แปรรูป​มังคุด​เป็น​ผลิตภัณฑ์​ออก​มา​จำหน่าย…

โดย​อีก​กลุ่ม​หนึ่ง​คือ วิสาหกิจ​ชุมชน​ชู​ชัย​อ้อม​น้อย ซึ่ง​มี​  คุณ​ชู​ชัย พง​ษ์​อุดม​ปัญญา เป็น​หัว​กลุ่ม​ผลิต​อาหาร​และ​ขนม​จาก​สมุนไพร ได้​นำ​เนื้อ​และ​เปลือก​มังคุด​มา​แปร​รูปเป็น …“…ขนม​เ​ปี๊ยะ​มังคุด…” สามารถ​เก็บ​รักษา​ไว้​ได้​นาน มี​รสชาติ​อร่อย รวม​ทั้ง​ยังมี​ สาร​แ​ซน​โทน (Zanthones) ที่​มี​สรรพคุณ​ทาง​เภสัชวิทยา เป็น​ สาร​ช่วย​เสริม​สร้าง​และ​ปรับ​ระบบ​การ​ทำ​งาน​ของ​ร่างกาย รวม​ถึง​ต้าน​เชื้อรา​ต่างๆ

ชูชัย พงษ์อุดมปัญญาชูชัย พงษ์อุดมปัญญา

คุณ​ชู​ชัย พง​ษ์​อุดม​ปัญญา​ บอก​ว่า เมื่อ​ก่อน​นี้​เคย​ทำ​น้ำ​ชีวภาพ​แต่​ไม่​ประสบ​ความ​สำเร็จ จึง​เปลี่ยน​มา​ทำ​พวก​  อาหาร​สมุนไพรและ​ขนม​สมุนไพร…แต่​ไม่ค่อย​เป็น​ที่​นิยม​เท่า​พวก ​ขนม​เปี๊ยะ ขนม​ตาล ซึ่ง​ขาย​ดี​มาก จึง​คิดค้น​สูตร​ ขนม​เปี๊ยะ​จาก​มังคุด เน้น​ตรง​ที่​ แป้ง​นุ่ม ไส้​นุ่ม ซึ่ง​ตรง​นี้​มอง​จาก​คน​ส่วน​ใหญ่​ไม่​ชอบ​รับประทาน​ขนม​เปี๊ยะ เพราะ​ฝืด​คอ เมื่อ​ขนม​ออก​มา​นุ่ม​รับประทาน​ลื่น​คอ​ดี ก็​เลย​ประสบ​ความ​สำเร็จ…

สำหรับ​การ​ทำ​นั้น​ได้​ลอง​ผิด​ลอง​ถูก​จนกระทั่ง​พบ​สูตร​ที่​ลงตัว…สูตร​ขนม​เ​ปี๊ยะ มี​ถั่ว​เขียว 40% แป้ง​สาลี 20% เนื้อ​และ​เปลือก​มังคุด 20% น้ำตาล​ทราย 10% น้ำมัน 5%และ​เนย​อีก 5% ส่วน​ที่​เป็น​ไส้ สูตร​ประกอบ​ด้วย ถั่ว​เขียว 2,500 กรัม น้ำมัน 300 กรัม น้ำตาล​ทราย 300 กรัม  ​และ​เนื้อ​มังคุด​บด​ละเอียด​อีก 150 กรัม

ขั้น​ตอน​การ​ทำ​แป้ง​นอก เริ่ม​จาก​ผสม​แป้ง​กับ​เนย น้ำ​มังคุด แล้ว​นวด​แป้ง​ให้​เข้า​กัน​จน​เนียน​นุ่ม ก่อน​จะ​แบ่ง​แป้ง​ออก​เป็น​ก้อนๆเท่าๆกันวาง​ตั้ง​ไว้ จาก​นั้น​ลงมือ​ทำตัว​ขนม​เปี๊ยะ ให้​นำ​แป้ง​นอก​ที่​ห่อ​ไว้​มา​รีด​ให้​เป็น​แผ่น แล้ว​จึง​พับ​แป้ง 4 ครั้ง รีด​ให้​มี​ขนาด​ยาว ตัด​เป็น​ชิ้นๆเล็กๆ รีด​ให้​แป้ง​กว้าง​ขึ้น แล้ว​นำ​ไส้​ที่​เตรียม​ไว้​ใส่​ลง​ไป​ใน​แป้ง พร้อม​กับ​ห่อ​ให้​เป็น​รูป​ขนม​เปี๊ยะ ก่อน​นำ​ไป​อบ​ใน​เตา​ประมาณ 30 นาที  นำ​ออก​มา​พัก​ให้​เย็น​ลง​แล้ว​บรรจุ​ลง​ถุง​วาง​จำหน่าย​ได้​แล้ว

การเตรียมวัตถุดิบและขั้นตอนการทำ.การเตรียมวัตถุดิบและขั้นตอนการทำ.

คุณ​ชู​ชัย บอก​ถึง​เคล็ด​ลับ​ด้วย​ว่า…การ​นำ​เนื้อ​และ​เปลือก​มังคุด​มา​ทำ​เป็น​ขนม​เปี๊ยะ​ได้ ต้อง​นำ​เฉพาะ​เนื้อ​และ​เปลือก​ห่อ​ด้าน​ใน​เท่านั้น ห้าม​เอา​เปลือก​สี​ดำ​ด้าน​นอก​มา​รวม​ด้วย​เพราะ​จะ​เกิด​อาการ​แข็ง และ​รสชาติ​ที่​ฝาด​ไม่​อร่อย โดย​ช่วง​ที่​เอา​มา​ผสม​จะ​ต้อง​ใช้​เกลือแกง​ครึ่ง​ถ้วย​และ​น้ำตาล​อีก 1 ใน 4 ของ​เนื้อ​มังคุด​ผสม​เข้า

ด้วย​กัน ซึ่ง​จะ​ลด​อาการ​ฝาด ที่​สำคัญ​จะ​ต้อง​ไม่​ใส่​สี ไม่​ใส่​สาร เพราะ​ต้องการ​ให้​เป็น​อาหาร​ปลอดภัย….

นอกจาก​นี้​กลุ่ม​วิสาหกิจฯ​ชู​ชัย​ยัง​มี…สูตร​ขนม​ไทย​ปลอด​สาร​ออก​มา​ให้​ได้​ลอง​ลิ้ม​ชิม​รสชาติ​อยู่​เนืองๆ ใคร​สนใจ กริ๊งก​ร๊าง​หา​ชู​ชัย 0-2810-9528, 0-2810-1934, 08-1809-8142 หรือ​จะ​ไป​ชิม​กัน​ได้ที่​งาน “มหัศจรรย์​มังคุด​ไทย” ณ ศูนย์การค้า​เซ็นทรัล​พลาซา รัตนาธิเบศร์ จ.​นนทบุรี เวลา 10.00-22.00  น. ระหว่าง​วัน​ที่ 9-15 มิถุนายน​ศก​นี้.

ไช​ย​รัตน์  ส้ม​ฉุน

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ไช​ย​รัตน์ ส้ม​ฉุน
 • 3 มิถุนายน 2554, 05:00 น.
 

น้ำพริกเผา​ใบ​ชะ​คราม มี​โอสถ​สาร…รส​อร่อย​ลิ้น

27 พฤษภาคม 2554, 05:00 น.
น้ำพริกเผา​ใบ​ชะ​คราม มี​โอสถ​สาร…รส​อร่อย​ลิ้น – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_174294

น้ำพริก​พร้อม​เปิบ.

อาหาร​ไทย​ นอกจาก ​สีสัน รสชาติ​ กลมกล่อม​จัดจ้าน  เสน่ห์​  อันเป็น​เอกลักษณ์​เฉพาะ​ อย่าง​หนึ่ง​ที่​ดึง​ความ​สนใจ ก็​คือ ​การ​นำ​พืชสมุน- ไพร​ไทย​มา​เป็น​ส่วนผสม​  ที่​นอกจาก​ช่วย​ให้​อร่อย​ลิ้น   ยัง​เป็น​ผล​ดี​ต่อ​สุขภาพ​ผู้   “เปิบ”

ฉะนี้…คน​หลาย​คน​ที่​ลิ้ม​ลอง​ต่าง​ติด​อก​ติดใจ​ทั้ง​ต้มยำ​กุ้ง ผัด​ไทย ที่​ตีปีก​โก​อินเตอร์​วาง​ขาย​ใน​ร้าน​อาหาร​ต่าง​ประเทศ ส่วน​ร้าน​ตาม​ถนน​สาย​ต่างๆใน​บ้าน​เรา​เมนู​ที่​มัก​ติด​อันดับ​แนะนำ​ต้นๆ อย่าง “น้ำพริก” ที่​แล้วแต่​ว่า​ใคร​จะ​นำ​สูตร​ไหน​มา อย่าง​มุ่ง​ลง​ใต้​ก็​เป็น​น้ำพริก​กุ้ง​เสียบ เลียบ​มา​ทาง​เพชรบุรี​และ​แหล่ง​ปลาทู​ขึ้นชื่อ​อย่าง​จังหวัด​สมุทรสงคราม​เป็น​น้ำพริก​กะปิ และ​ใบ​ชะ​คราม

เพื่อ​ให้​ไม่​ต้อง​เสีย​เวลา​กับ​การ​เดินทาง​ นาง สาว​ศิว​พร  เสือ​ปาน นักศึกษา​ชั้น​ปี​ที่ 4 สาขา​วิชา​อาหาร​และ​โภชนาการ คณะ​เทคโนโลยี​คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราชมงคล (ม​ทร.) ธัญบุรี ได้คิด​ค้น​สูตร “น้ำพริกเผา​ใบ​ชะ​คราม” ขึ้น โดย​มี ผศ.​สุชาดา งาม​ประ​ภา​วัฒน์ เป็น​อาจารย์​ผู้​ดูแล​ให้​คำ​แนะนำ

นางสาวศิวพร เสือปาน และ ผศ.สุชาดา งามประภาวัฒน์.นางสาวศิวพร เสือปาน และ ผศ.สุชาดา งามประภาวัฒน์.

นางสาว​ศิว​พร บอก​กับ “ทำได้ไม่​จน” ว่า…น้ำพริกเผา​ได้​รับ​ความ​นิยม​อย่าง​แพร่หลาย  ไม่​ว่า​จะ​เป็น​อาหาร​ประเภท​ใด  ​ทั้งคาว​ หรือ​อาหาร​ทาน​เล่น  (ขนม​ปัง​หน้า​พริก​เผา)  ก็​จะ​มี​น้ำพริกเผา​เป็น​ส่วนประกอบ  ดังนั้น​  จึง​ได้คิด​พัฒนา​น้ำพริกเผา​ใบ​ชะ​คราม​ซึ่ง​มี​ความ​เค็ม ลักษณะ​คล้าย​กับ​ใบ​ชะอม แต่​ไม่​มี​กลิ่น​ฉุน ​ คุณ​ประโยชน์​ป้อง กัน​โรค​คอพอก รักษา​ราก​แก้​ผม​ร่วง  นอกจาก  ​เป็น​การ​ดัด แปลง​รสชาติ​ที่​แปลก​ใหม่​  ขึ้น เพิ่ม​ทาง​เลือก ​ ให้​กลุ่ม​คน​ที่​ชอบ​รับประทาน​น้ำ พริกเผา ยัง​ช่วย​ให้​ผู้​บริโภค​ได้​รับ​สา​รอ​าหาร​ที่​มี​ประโยชน์​เพิ่ม​ขึ้น​โดย​ปราศจาก​สาร​เคมี​หรือ​สาร​เจือปน

ส่วนผสมต่างๆและใบชะคราม.ส่วนผสมต่างๆและใบชะคราม.

สำหรับ​ส่วนผสม​   ประกอบ​ด้วย  หอมแดง 6 หัว กระเทียม​กลีบ​ใหญ่ 4 กลีบ กุ้งแห้ง 3 ช้อน​โต๊ะ น้ำตาล​ปี๊บ 2 ช้อน​โต๊ะ น้ำ​มะขามเปียก​พอประมาณ  กะปิ  1  ช้อน​ชา  น้ำมัน  1 ช้อน​โต๊ะ พริก​แห้ง​เม็ด​ใหญ่ 10 เม็ด ใบ​ชะ​คราม 40 กรัม

ส่วน​ขั้น​ตอน​การ​ปรุง​รส​ นั้น​ไม่​ยุ่งยาก เริ่ม​จากนำ​ใบ​ชะ​คราม​มา​ทำ​ความ​สะอาด​ด้วย​น้ำ​จาก​นั้น​สับ​ให้​ละเอียด นำ​กระเทียม หอมแดง มา​ซอย ส่วน​พริก​แห้ง​เอา​เม็ด​ออก​และ​หั่น​เป็น​ท่อนๆ เสร็จ​แล้ว​นำ​กระเทียม หอมแดง กุ้งแห้ง พริก กะปิ มา​ทอด​ให้​กรอบ ตัก​ใส่​กระชอน​พัก​ไว้ นำ​พริก​ที่​ทอด​แล้ว​มา​ตำ​ให้​ละเอียด​ตาม​ด้วย​กระเทียม หอมแดง กุ้งแห้ง ตบ​ท้าย​ด้วย​ใบ​ชะ​คราม ​โขลก​กระทั่ง​เป็น​เนื้อ​เดียวกัน​จึง​ใส่​กะปิ

…จาก​นั้น​นำ​น้ำมัน​ใส่​กระทะ​โดยใช้​ไฟ​ปานกลาง ใส่​น้ำพริก​ที่​โขลก​ไป​ผัด​สัก​พัก ปรุง​รส​ด้วย​น้ำตาล​ปี๊บ น้ำ​มะขามเปียก ผัด​จน​แห้ง ทิ้ง​ไว้​สัก​พัก​ให้​เย็น​เป็นอัน​ว่า​พร้อม​นำ​มา​จัด​เสิร์ฟ​ให้​สมาชิก​ใน​บ้าน​รับประทาน​คู่​กับ​ผัก หรือ​หาก​ทำ​ขาย​สร้าง​ราย​ได้​เข้า​กระเป๋า น่า​จะ​ดี​ไม่​น้อย ​เพราะ​เวลา​นี้​นอกจาก​ร้าน​อาหาร​แล้ว​จาก​การ​ออก​สำรวจ​พบ​ว่า​ยัง​ไม่​มี​ใคร​ทำ​สูตร​นี้​ขาย

สำหรับ​ผู้​ที่​สนใจ สามารถ​ติดต่อ​สอบ​ถาม​รายละเอียด​เพิ่ม เติม​ได้ที่ โทร.0-2549-4990-2 และ 08-6508-9315 ใน​วัน​เวลา ​ที่​เหมาะสม.

เพ็ญพิชญา เตียว

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย เพ็ญพิชญา เตียว
 • 27 พฤษภาคม 2554, 05:00 น.
 

บิ​สกิต..​เมล็ด​ทุเรียน​กรอบ แปรรูป​ของ​เหลือ​เป็น​อาหาร

20 พฤษภาคม 2554, 05:00 น.
บิ​สกิต..​เมล็ด​ทุเรียน​กรอบ แปรรูป​ของ​เหลือ​เป็น​อาหาร – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_172607

บิสกิตเมล็ดทุเรียนกรอบ

บิ​สกอต​ตี (biscotti) เป็น​ ภาษา​อิตาลี ความ​หมาย​ว่า ขนม​ปัง​กรอบ…รวม​ถึง​ ขนม​ปัง​กรอบ​ทุก​ประเภท ส่วน​คำ​ว่า…biscuit (บิ​สกิต) มา​จาก​ภาษา​อเมริกาเหนือ ​ผ่าน​ทาง​ช่วง​รอย​ต่อ​การ​เปลี่ยนแปลง​ของ ​ภาษา​ฝรั่งเศส ใช้​เรียก​ ขนม​ปัง​กรอบ​อีก​ชนิด นั่น​คือ คุกกี้

คน​สัญชาติ​อเมริกัน…ชอบ​รับประทาน​คู่​กับ​กาแฟ หรือ​เครื่อง​ดื่ม​ที่​มี​ เอส​เป​รส​โซ​ ยืนพื้น เช่น คา​ปู​ชิ​โน และ​ ลา​เต้ มาก​กว่า ส่วน ​คน​ไทย มัก​จะ​เปิบ​กัน​เป็น​ของขบเคี้ยวหรือ​เป็น​อาหารว่างระหว่าง  ดู​หนัง​ฟัง​เพลง

บิ​สกิต…​ส่วน​ใหญ่​ทำ​มา​จาก​ แป้ง​กับ​ไข่ และ​ ส่วนผสม​จำพวก​น้ำตาล แต่​มี​นักศึกษา​จาก ​มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี​ราช​มงคล (ม​ทร.) ธัญบุรี ได้​นำ  ​เมล็ด​ทุเรียน ​ซึ่ง​น้อย​คน​ที่​จะ​รู้​ว่า​สามารถ​รับประทาน​​ได้​มา​ทำ​เป็น…บิ​สกิต…

นาย​ณัฐช​รัฐ แพ​กุล หรือ​น้อง​โอ นักศึกษา​ชั้น​ปี​ที่ 4 สาขา​อาหาร​และ​โภชนาการ คณะ​เทคโนโลยี​คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล (ม​ทร.) ธัญบุรี ผู้​คิดค้น​เมนู “บิ​สกิต​หน้า​เมล็ด​ทุเรียน​กรอบ” ขึ้น​มา โดย​มี ผศ.​สุชาดา งาม​ประ​ภา​วัฒน์ เป็น​ที่​ปรึกษา บอก​ว่า ใน​เมล็ด​ทุเรียน 1 เมล็ด มี​สาร​อาหาร​ประกอบ พลังงาน, โปรตีน, ไข​มัน, คาร์โบไฮเดรต, ใย​อาหาร, น้ำ และ ​เถ้า

ใน​การ​เตรียม​ส่วนผสม​ของ​บิ​สกิต​เมล็ด​ทุเรียน​กรอบ ประกอบ​ด้วย แป้ง​อเนกประสงค์​ตรา​ว่าว  220  กรัม เนย​สด  100  กรัม น้ำตาล​ไอ​ซ์​ซิ่ง 15 กรัม ผงฟู 3 กรัม เกลือ​ป่น 3 กรัม น้ำ​เย็น 45 กรัม และ ​นม​สด 30 กรัม เริ่ม​วิธี​ทำตัว​บิ​สกิต​ให้​ร่อน​แป้ง น้ำตาล​ไอ​ซ์​ซิ่ง ผงฟู และ​เกลือ​ป่น ใส่​อ่าง​พัก​ไว้ ก่อน​จะ​นำ​เนย​หั่น​เป็น​ชิ้น​เล็ก​ใส่​ลง​ใน​แป้ง ใช้​ที่​ตัด​เนยตัด​เนย​รวม​กับ​แป้ง​จน​เป็น​เม็ด​เท่า​ถั่ว​เขียว ใส่​น้ำ​เย็น​ที​ละ​น้อย เพื่อ​ไม่​ให้​เนย​ละลาย​เมื่อ​เกิด​ความ​ร้อน​ขณะ​ที่​นวด​แป้ง เวลา​อบ​ถ้า​เนย​ละลาย บิ​สกิ​ตจะ​ไม่​ฟู​ติด​เป็น​แผ่น​แข็ง​จน​หมด นำ​มา​ทำ​เป็น​ก้อน​กลม​รวม​กัน พัก​ไว้ 15 นาที แล้ว​นำ​มา​คลึง​บน​กระดาษ​ไข ให้​มี​ความ​หนา​ประมาณ 2 มิลลิเมตร ใช้​พิมพ์​กด​ขนม​บน​กระดาษ​ไข ยาว 2 นิ้ว กว้าง 1.30 เซนติเมตร วาง​บน​ถาด​อบ​ที่​ทา​ด้วย​เนย ทา​หน้า​บิ​สกิต​ด้วย​นม​สด​ให้​ทั่ว ใช้​ส้อม​จิ้ม​หน้า​ขนม​เข้า​อบ​ที่​อุณหภูมิ 180 องศา​เซลเซียส พอ​สุก​ใช้​ที่​แซะ​ออก​มา​พัก​บน​ตะแกรง รอ​ให้​เย็น หาก​ผลิต​ออก​มา​ตาม​สูตร​นี้​จะ​ได้​ บิ​สกิต​ทั้งหมด 75 แผ่น

ขั้นตอนการทำขั้นตอนการทำ

“…หลังจาก​ที่​ได้​บิ​สกิต​เรียบร้อย​แล้ว ขั้น​ตอน​ต่อ​ไป​คือ​การ​เตรียม​เมล็ด​ทุเรียน​ทอด เริ่ม​จาก​นำ​เมล็ด​ทุเรียน​มา​ปอก​เปลือก​นอก​ออก แช่​น้ำ นำ​มา​ผ่า​ครึ่ง​ตาม​แนว​ยาว แล้ว​หั่น​ใน​แนว​ขวาง​บาง​ประมาณ 1 มม. จาก​นั้น​นำ​เมล็ด​ทุเรียน​ที่​หั่น​แล้ว​มา​ลวก​ใน​น้ำ​เดือด 30 วินาที​ เท​ใส่​กระชอน เปิด​น้ำ​เย็น​ให้​ไหล​ผ่าน​ทิ้ง​ให้​สะเด็ด​น้ำ ก่อน​จะ​ใส่​ถาด​เกลี่ย​ให้​บาง นำ​เข้า​ตู้​อบ​ลม​ร้อน​ที่​อุณหภูมิ 65 องศา​เซลเซียส 5 ชั่วโมง (ถ้า​ไม่​มี​ตู้​อบลม​ร้อน​ให้​ตาก​แดด 1 วัน) แล้ว​นำ​เมล็ด​ทุเรียน​อบ​แห้ง 100 กรัม ​ใส่​น้ำ 250 มล. และ​เติม​น้ำส้มสายชู 15 กรัม ทิ้ง​ไว้ 2 นาที เท​ใส่​กระชอน​ทิ้ง​ไว้ จาก​นั้น​ทอด​ใน​น้ำมัน​ไฟ​แรง​ปานกลาง​ประมาณ 3 นาที ตัก​ขึ้น​ใส่​กระดาษ​ซับ​มัน​ทิ้ง​ให้​เย็น…” น้อง​โอบอก​อย่าง​นั้น

ขั้น​ตอน​การ​เตรียม​บิ​สกิต​เมล็ด​ทุเรียน​กรอบ ส่วนผสม​บิ​สกิต เมล็ด​ทุเรียน​ทอด​กรอบ ลูก​เกด 20 กรัม เม็ด​มะม่วงหิมพานต์​อบ​กรอบ 40 กรัม น้ำตาล​ทราย 150 กรัม เกลือ​ป่น 5 กรัม ครีม​ออ​ฟ​ทา​ร์​ทา​ร์ 5 กรัม (เพื่อ​ไม่​ให้​น้ำตาล​จับ​ตัว​เป็น​ก้อน) แป้ง​สาลี​อเนกประสงค์​ตรา​ว่าว 20 กรัม และ​น้ำ 80 กรัม

กรรมวิธี​การ​ทำ ให้​นำ​แป้ง​สาลี​อเนกประสงค์​ตรา​ว่าว​ละลาย​กับ​น้ำ 30 กรัม ใส่​หม้อ​ตั้ง​ไฟ​อ่อนๆ ต้ม​จน​แป้ง​สุกใส ใส่​น้ำตาล​ทราย เกลือ ครีม​ออ​ฟ​ทา​ร์​ทา​ร์ น้ำ​ส่วน​ที่​เหลือ เคี่ยว​ให้​ละลาย​จน​หมด วัด​อุณหภูมิ​ให้​ได้ 114 องศา​เซลเซียส (ถ้า​ไม่​มี​เทอร์โมมิเตอร์ สังเกต​จาก​ฟอง​จะ​ละเอียด) นำ​น้ำเชื่อม​ที่​ได้​มา​ทา​ที่บิ​สกิต​บางๆ แต่งหน้า​ด้วย​เม็ด​มะม่วงหิมพานต์ ลูก​เกด และ​เมล็ด​ทุเรียน​ทอด​กรอบ ราด​หน้า​ด้วย​น้ำเชื่อม​อีก​เล็กน้อย นำ​เข้า​ตู้​อบ​ที่​อุณหภูมิ 150 องศา​เซลเซียส 10 นาที แค่​นี้​ก็ได้​ บิ​สกิต​เมล็ด​ทุเรียน​กรอบ เก็บ​ไว้​ได้ 1 อาทิตย์ (อุณหภูมิ​ห้อง) หาก​เก็บ​ไว้​ใน​ตู้​เย็น​สามารถ​อยู่​ได้​ถึง 1 เดือน

สำหรับ​ไอเดีย​เพิ่ม​มูลค่า​ให้​กับ​เมล็ด​ทุเรียน เจ้าของ​เขา​ไม่​หวง​สูตร อยาก​ให้​กลุ่ม​แม่บ้าน​นำ​ไป​ทำ​ผลิตภัณฑ์​จำหน่าย​ออก​สู่​ท้องตลาด หาก​ใคร​สนใจ​กริ๊งก​ร๊าง​หา น้อง​โอ 08-9252-1300 ใน​เวลา​กลางวัน​สะดวก​ที่สุด.

ไช​ย​รัตน์ ส้ม​ฉุน

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ไช​ย​รัตน์ ส้ม​ฉุน
 • 20 พฤษภาคม 2554, 05:00 น.
 

สละ​ลอยแก้ว…ใน​ขวด​แก้ว อร่อย เพิ่ม​มูลค่า ยืด​อายุฯ

13 พฤษภาคม 2554, 05:00 น.
สละ​ลอยแก้ว…ใน​ขวด​แก้ว อร่อย เพิ่ม​มูลค่า ยืด​อายุฯ – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_170929

สละ​ลอยแก้ว​รส​กลมกล่อม.

การ​ขาย​พืช​ผล​การ​เกษตร​ใน​รูป​ผลิตผล​สด บาง​ครั้ง​เกิด​ความ​ล่า​ช้า​ใน​การ​ขนส่ง เป็น​ผล​ทำให้​ราคา​ตกลง​ไป​เพราะ​คุณภาพ​ที่​ไป​ถึง​ป​ลายทาง​ลด​ลง เพื่อ​ให้​สามารถ​อยู่​ได้​บน​อาชีพ​นี้ เกษตรกร​ที่​หัว​ก้าวหน้า​บาง​ราย​จึง​ปรับ​เปลี่ยน​แนวทาง​การ​ขาย​ผล​สด​แล้ว​หันเห​มา​แปรรูป เพื่อ​เพิ่ม​มูลค่า​ช่วย​ยืด​อายุ​การ​เก็บ​ได้​นาน​ขึ้น และ​ นาง​นิภา  ขำ​ศิริ ชาว​บ้าน​เลข​ที่ 95 หมู่ 7 ต.​เทพนิมิต​ร อ.​เขา​สมิง จ.​ตราด ​เป็น​หนึ่ง​ใน​จำนวน​นี้

นาง​นิภา บอก​กับ​ทีม “ทำได้ ไม่​จน” ว่า เดิม​ที​ปลูก​ทุเรียน​พอ​ปี’34 เกิด​โรค​เชื้อรา “ไฟ​ทอ​ฟธอ​ร่า” ระบาด​สร้าง​ความ​เสียหาย​ยก​สวน ต้อง​หันเห​ไป​ปลูก​พืช​ชนิด​อื่น  ​เห็น​ราคา “สละ” ค่อนข้าง​ดี จึง​ไป​ขอ​กู้​เงิน​จาก​ ธนาคาร​เพื่อ​การ​เกษตร​และ​สหกรณ์​การ​เกษตร (ธ.ก.ส.) มา​ลงทุน​เพื่อ​ซื้อ​ต้น​พันธุ์ ซึ่ง​ราคา​อยู่​ที่ 400-500 บาท/ต้น มา​ปลูก​แล้ว​ขยาย​ไป​เรื่อย​กระทั่ง​เต็ม​พื้นที่ 78 ไร่ แต่​พอ​ผล​ผลิต​เริ่ม​ออก​สู่​ตลาด​เพียง​ไม่​กี่​ปี​ราคา​จาก​หลัก​ร้อยไหล​ลง​มา​ที่ 80-25 บาท

…จึง​ปรึกษา​ครอบครัว​และ​ลูก​ชาย​ที่​กำลัง​ศึกษา​อยู่​ปี 3 ที่​มหาวิทยาลัย​แห่ง​หนึ่ง​ใน​กรุงเทพฯ จึง​เสนอ​แนะ​พร้อม​หา​สูตร​การ​ทำ​สละ​ลอยแก้ว ก่อน​ที่​จะ​ออก​ขาย​นั้น​แจกจ่าย​ให้​คน​ที่​รู้จัก​ช่วย​กัน​ชิม​รสชาติ​ กระทั่ง​พอได้​ยิน​คำ​ว่า “อร่อย กิน​แล้ว​ชื่น​ใจ” จึง​เกิด​ความ​เชื่อ​มั่น​ใน​รสชาติ​ว่า​ผลิตผล​ของ​เรา​สามารถ​ส่ง​ขาย​ได้ โดย​ช่วง​แรก​ตลาด​จะ​ขาย​ใน​กรุงเทพฯ ก่อน เดือน​หนึ่ง​ประมาณ 2,000-3,000 แก้ว กระทั่ง​ปัจจุบัน​มี​ยอด​สั่ง​เข้า​มา​อยู่​ที่ 10,000-20,000 แก้ว/ เดือน โดยที่​ก็​ยัง​ขาย​ผล​สด​ควบคู่​กัน​ไป…

ทุกเมล็ดต้องคัดเลือกเพื่อให้คุณภาพคับแก้ว.ทุกเมล็ดต้องคัดเลือกเพื่อให้คุณภาพคับแก้ว.

สำหรับ​สูตร​และ​ส่วนผสม ประกอบ​ด้วย สละ 1 กิโลกรัม น้ำตาล​ทราย​ ปริมาณ​ที่​เหมาะ ซึ่ง​แต่ละ​ช่วง​ฤดู​จะ​ใช้​ปริมาณ​ไม่​เท่า​กัน ​เพราะ​ความ​หวาน​ใน​สละ​อย่าง​เดือน​มกราคม​ถึง​พฤษภาคม รสชาติ​จะหวาน​เป็น​พิเศษ น้ำ​เปล่า เกลือ มา​ถึง​ขั้น​ตอน​กรรมวิธี​การ​ทำ​นั้น การ​ปอก​สละ​จะ​ต้อง​ทำ​ด้วย​มือ​ทุก​ขั้น​ตอน ไม่​สามารถ​ใช้​เครื่อง​เข้า​มา​ช่วย​ได้ เพื่อ​ให้​ได้​คุณภาพ​คับ​แก้ว​กิน​แล้ว​อร่อย​ทุก​เมล็ด จึง​ต้อง​คัด​สรร​อย่าง​ดี​ตั้งแต่​อยู่​ที่​สวน​ว่า​พวง​ไหน​ต้น​ไหน​เหมาะ​ขาย​สด หรือ​นำ​มา​ทำ​ลอยแก้ว ถ้า​ไม่​ใช่​ชาว​สวน​มืออาชีพ​อย่าง​เรา​จะ​ไม่​สามารถ​คัด​ได้​จริงๆ เพราะ​บาง​ราย​จะ​มี​ลูก​ดำ​ปน จึง​กล้า​รับประกัน​ว่า​ของ​เรา​คุณภาพ​คับ​แก้ว

นางนิภา ขำศิริ นายวินัย เครือตรีประดิษฐ์ รองผู้จัดการพร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักประชาสัมพันธ์ ธ.ก.ส.นางนิภา ขำศิริ นายวินัย เครือตรีประดิษฐ์ รองผู้จัดการพร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักประชาสัมพันธ์ ธ.ก.ส.

หลังจาก​คัด​ผล​ผลิต​เฉพาะ​ต้น​ที่​หวาน​รูป​ทรง​เมล็ด​สวย​แล้ว​นำ​มา​ปอกลอก​ใย​ออก​แล้ว​คว้าน​เมล็ด​ออก​เอาแต่​เนื้อ นำ​ไป​ล้าง​ด้วย​น้ำ​เปล่า​ผสม​น้ำเกลือ​ใส่​ลง​ไป​เล็กน้อย​อย่าง​เบามือ​ ระวัง​อย่า​ให้​เนื้อ​ช้ำ เสร็จ​แล้ว​วาง​พัก​ให้​สะเด็ด​น้ำ นำ​น้ำตาล​ทราย​กับ​น้ำ​สะอาด ตาม​ด้วย​เกลือ สัดส่วน​ที่​เหมาะสม ตั้ง​ไฟ​พอ​เดือด​ยก​ลง​กรอง แล้ว​ตั้ง​ที่​ไฟ​อ่อน​อีก​ครั้ง ใส่​สละ​ที่​ปอก​ตั้ง​ไว้​พอประมาณ​แล้ว​ยก​ลง​พัก​ให้​เย็น ตัก​ใส่​ถ้วย​ละ 6 เมล็ด ปิด​ฝา​ให้​สนิท แล้ว​นำ​เข้า​ตู้​เย็น​ฟรีซ​ให้​เป็น​น้ำแข็ง​พร้อม​ออก​จำหน่าย​สู่​ผู้​บริโภค จาก​ส่ง​ขาย​ผล​สด​ราคา 25 บาท/กก. หลัง​หัก​ต้นทุน​ทั้งหมด​นำ​มา​แปรรูป​จะ​เพิ่ม​มูลค่า​ได้​อยู่​ที่ 100 บาท/กก.

สำหรับ​ใคร​ที่​สนใจ​ลิ้ม​ชิม​รสชาติ หรือ​รับ​มา​จำหน่าย​เป็น​ราย​ได้​เสริม​สามารถ​กริ๊ง​กร๊าง​สอบ​ถาม​กัน​ได้ที่ โทร. 08–6334–4089.

เพ็ญพิชญา  เตียว

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย เพ็ญพิชญา เตียว
 • 13 พฤษภาคม 2554, 05:00 น.
 

สเต๊ก..เสียบ​ไม้​ย่าง อาหาร..ยุค​ทันสมัย

6 พฤษภาคม 2554, 05:00 น.
สเต๊ก..เสียบ​ไม้​ย่าง อาหาร..ยุค​ทันสมัย – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_169199

สเต๊ก…อาหาร​จาน​หรู ซึ่ง​กลุ่ม​ผู้​ร่ำรวย​เท่านั้น​ที่​จะ​สามารถ​เปิบ​ได้…กาล​เวลา​ต่อ​มา…มี​การ​ ปรับปรุง​รูป​แบบ​ของ​สเต๊ก ให้​เข้าถึง​กลุ่ม​คน​ทุก​ชน​ชั้น​มาก​ขึ้น จาก​อาหาร ​ระดับ​ชาว​ไฮโซ​ลง​ไป​สู่​กลุ่ม​คน​ราก​หญ้า…

ปัจจุบัน​มี​การ​ทำให้​เข้า​กับ​รสชาติ​คน​ไทย โดย​นำ​มา​เสียบ​ไม้​ย่าง​วาง​ขาย​ตาม​ตลาดนัด​คน​จน สนนราคา​แค่​ ไม้​ละ 10 บาท​เท่านั้น …คุณ​โกสุม พูล​อำไพ หรือ​คุณ​แบ​ม เจ้าของ​ไอเดีย​นำ ​สเต๊ก​มา​เสียบ​ไม้ เล่า​ถึง​จุด​เริ่ม​ต้น​ว่า…ใน​ครั้ง​แรก​เห็น​คน​อื่น​เขา​ขาย​หมู​ย่าง​เสียบ​ไม้​ก็​เกิด​แรง​บันดาล​ใจ แต่​ครั้น​จะ​ไป​ขาย​หมู​ย่าง​เหมือนกับ​คน​อื่นๆเขา​ก็​คง​จะ​ไม่​ดี​นัก จึง​ได้​พยายาม​คิด​หา​จุด​ขาย​ที่​แตก​ต่าง​ออก​ไป ประกอบ​กับ ​ชอบ​กิน “สเต๊ก” จึง​นึก​ขึ้น​มา​ได้​ว่า​ปกติ​มัก​จะ​เห็น​ขาย​ใน​ลักษณะ​ที่​เป็น​จานๆ แต่​ยัง​ไม่​มี​ที่ไหน​ทำ​สเต๊ก​เสียบ​ไม้​ย่าง​ขาย​มา​ก่อน จาก​นี้​เอง​ที่​เป็น​ตัว​จุด​ชนวน​ให้​ทำ…สเต๊ก​ไม้…

โกสุม พูลอำไพโกสุม พูลอำไพ

“ตอน​นั้น​ไม่ได้​มี​ความ​รู้​เรื่อง​สเต๊ก​มาก​เท่า​ไหร่ ก็​อาศัย​เรียนรู้​เพิ่มเติม​จาก​คน​รอบ​ข้าง เปิด​ดู​จาก​อินเตอร์เน็ต แต่​ก็​ยัง​ไม่​เป็น​ที่​ต้องการ​เท่าไร​นัก เพราะ​บางที​ ใช้เนื้อ​หมู​บาง​ไป พอ​ย่าง​แล้ว​รสชาติ​เหมือน​หมู​ปิ้งแข็ง​กระด้าง ไม่​อร่อย โดย​เนื้อ​หมู​มา​จาก​ตลาด​นครปฐม แต่​แล้ว​วัน​หนึ่ง​ไป​พบ​กับ ​แหล่ง​จำหน่าย​เนื้อ​หมู​สด​ที่​จังหวัด​ราชบุรี จึง​ตัดสินใจ​ซื้อ​กลับ​มา​ทดลอง​ทำ​สเต๊ก​ดู โดย​คัด​เฉพาะ​ส่วน​ที่​เป็น ​เนื้อ​สัน​นอก​มา​ใช้​ใน​การ​ทำ​สเต๊ก​ไม้… ผล​ปรากฏ​ว่า หมู​ที่​นี่​มี​คุณสมบัติ​เฉพาะตัว​อยู่​ที่​ความ​อร่อย เป็น​รสชาติ​ที่​นุ่ม​ละมุน​กำลัง​ดี” คุณ​แบ​มเล่า​ให้​ฟัง​และ​ยัง​ต่อ​อีก​ว่า

ขั้น​ตอน​วิธีการ​ทำ​ต้อง  ​แล่​เนื้อ​หมู​ตาม​แนว​ขวาง​ของ​เส้น​ไข​มัน (ป้องกัน​เนื้อ​ยุ่ย) โดย​จะ​ต้อง​ทำให้​บาง ​ประมาณ 1 เซน​ติ​เมตร ก่อน​จะ​มา​ หั่น​เป็น​ชิ้นๆเพื่อ​ขนาด​พอดี​กับการ​​เสียบ​ไม้ จาก​นั้น​จึง​นำ​เนื้อ​หมู​ไป​ หมัก​กับ​เครื่องปรุง​ตาม​สูตร ​ที่​ได้​ทดลอง​ใช้​มา​นาน​แล้ว​ ประมาณ 1 ชั่วโมง สุดท้าย​จึง​นำ​มา ​เสียบ​ไม้​แล้ว​นำ​ไป​แช่​ใน​ช่อง​ฟรีซ​ของ​ตู้​เย็น แล้ว​จึง​นำ​ ออก​มา​ย่าง​ได้ สำหรับ​เนื้อ​หมู หรือ เนื้อ​ไก่ที่​เป็น​วัตถุดิบ จำนวน 10 กิโลกรัม​จะ​สามารถ​ทำได้ 230 ไม้

ส่วน​วิธีการ​ทำให้​สเต๊ก​ไม้ โดย​ไม่​ต้องการ​ให้​มี​รสชาติ​ที่​ออก​มา​เหมือนกับ​หมู​ปิ้งหรือ​บาร์​บี​คิว…โดย ​การ​หา​สูตร​หมัก​เนื้อ​เพื่อ​ทำ​สเต๊ก ที่​สำคัญ​เป็น​การ​เฉพาะ​คือ การ​ใช้​น้ำ​ราด​เก​รวี่ ที่​ได้​ปรุง​รสชาติ​มา​ด้วย​ความ​ยาก​ลำบาก ทำ​แล้ว​ชิม​เอง​ครั้ง​แล้วครั้ง​เล่า​จน​แน่ใจ​ได้​ว่านี่​คือ  รสชาติ​ของ​สเต๊ก​ที่​อร่อย​จริง ฉะนั้น ​สเต๊ก​ไม้​แตก​ต่าง​จาก​หมู​ปิ้งหรือบาร์​บี​คิว​อย่าง​สิ้นเชิง

น้ำราดเกรวี่รสชาติเด็ด.น้ำราดเกรวี่รสชาติเด็ด.

ขั้นตอนการทำสเต๊กไม้.ขั้นตอนการทำสเต๊กไม้.

สเต๊ก​ไม้​มี​จุด​ขาย​ตรง​ที่ “แค่ 10 บาท” ทั้ง​ยัง​ให้​ความ​ใส่ใจ​ใน​การ​เลือก​ใช้​วัตถุดิบ​ที่​จะ​ต้อง​ได้​มาตรฐาน​จริงๆ นอกจาก​เนื้อ​หมู​แล้ว ใน​ส่วน​ของ​เนื้อ​ไก่​ที่​นำ​มา​ต้อง ​ของ​ซี​พี หรือ​ไม่​ก็​ของ​ ยี่ห้อ​เบ​ทา​โ​กร เพราะ​สามารถ​มั่นใจ​ได้​ถึง​ความ​สดใหม่ และ​ที่​แน่ๆจะ​ให้​รสชาติ​ดี​กว่า แม้แต่​ พริกไทย ​ยัง​คัด​สรร​เป็น​พิเศษ​ต้อง ​เป็น​พริกไทย​ดำ​ มา​จาก​จังหวัด​ จันทบุรี ก่อน​นำ​มา​บด​เอง

สเต๊ก​ไม้…ราคา​ถูก สะดวก​กิน​ง่าย ไม่​ต้อง​กาง​โต๊ะ​ใส่​จาน​เสิร์ฟ โดย​เนื้อ​หมู​ใช้​วัน​ละ 10 กิโลกรัม เนื้อ​ไก่ 10 กิโลกรัม ขาย​วัน​ละ 3–4 ชั่วโมง หัก​ต้นทุน​ออก​แล้ว​กำไร​ ประมาณ 2,000 บาท​ต่อ​วัน​ เป็น​ราย​ได้​เสริม​ครอบครัว

ใคร​สนใจ​อยาก​ได้​สูตร หรือ​ต้องการ​ชิม​สเต๊ก​ไม้ ก็​แวะ​ไป​ได้ที่​ ตลาดนัด​ถนน​คน​เดิน จังหวัด​นครปฐม หรือ​ตลาดนัด​ มหาวิทยาลัย​ศิลปากร ทับ​แก้ว หรือ​กลัว​ว่า​จะ​หมด​ก่อน​ก็​สามารถ​สั่ง​ออเดอร์​ไว้​ก่อน โดย​กริ๊งก​ร๊าง​ที่ “คุณ​แบ​ม​สเต๊ก​ไม้” 08-4933-5888 ใน​เวลา​ที่​เหมาะสม.

ไช​ย​รัตน์ ส้ม​ฉุน

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ไชยรัตน์ ส้มฉุน
 • 6 พฤษภาคม 2554, 05:00 น.
 

แกง​ผักหวาน​ป่า​สำเร็จรูป รส “แซ​บลิ้น” พร้อม​เปิบ​ทุก​เวลา

29 เมษายน 2554, 05:00 น.
แกง​ผักหวาน​ป่า​สำเร็จรูป รส “แซ​บลิ้น” พร้อม​เปิบ​ทุก​เวลา.

Pic_167478

แกงผักหวานป่า.

“ผักหวาน​ป่า” เป็น​ผัก​พื้นบ้าน​ที่​มี​รสชาติ​อร่อย โดย​ใน​อดีต​ผลิตผล​ส่วน​ใหญ่​หา​รับประทาน​ค่อนข้าง​ยาก ต้อง​เก็บ​มา​จาก​ใน​ป่า  และ​มี​ให้​บริโภค​ใน​ช่วง​เดือน​กุมภา​พันธ์ถึง​เมษายน​เท่านั้น นอกจาก​ความ​อร่อย​ลิ้น​ผัก​พื้นบ้าน​ชนิด​นี้​ยัง​อุดม​ด้วย​คุณ​ค่า​ต่างๆทั้ง วิตามิน แคลเซียม ฟอสฟอรัส สาร​ต้าน​อนุ​มูล​อิสระ ทำให้​หลาย​คน​นิยม​ลิ้มรส

ฉะนี้…เพื่อ​เพิ่ม​ทาง​เลือก​ให้​กลุ่ม​ผู้​บริโภค ให้​สามารถ “เปิบ” ได้​ทุก​ช่วง​เวลา นาย​สา​ยันต์ ตัน​พา​นิช ผอ.​สถานี​วิจัย​ลำ​ตะ​คอ​ง พร้อม​คณะ จาก​สถาบันวิจัย​วิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​แห่ง​ประเทศไทย (วว.) ได้คิด​เมนู “แกง​ผักหวาน​ป่า​สำเร็จรูป” ขึ้น เพื่อ​ตอบ​สนอง​ความต้องการ

นางเกษมศรี หอมชื่น ผู้ว่าการ วว.นางเกษมศรี หอมชื่น ผู้ว่าการ วว.

นาง​เกษม​ศรี หอม​ชื่น ผู้​ว่าการ​ วว. เผย​กับ​ทีม​งาน “ทำได้ ไม่​จน” ว่า… ประเทศไทย​มี​ผล​ผลิต​ทาง​ด้าน​การ​เกษตร​หลากหลาย​ชนิด ที่​สร้าง​ราย​ได้​ให้​กับ​ประชาชน​ที่​นับ​วัน​จะ​มี​การ​แข่ง​ขัน​เพื่อ​เปิด​ตลาด​ให้​กว้าง​ขึ้น ดังนั้น​การ​นำ​เทคโนโลยี​ด้านวิทยาศาสตร์​เข้า​มา​มี​ส่วน​ช่วย​ดี​กว่า​มุ่ง​ส่ง​ขาย​วัตถุดิบ​เพียง​ด้าน​เดียว เพื่อ​มี​ส่วน​ช่วย​เพิ่ม​มูลค่า อย่าง​เมนู​ผัก​หวา​น​ป่า​สำเร็จรูป ซึ่ง​เหมาะ​สำหรับ​นำ​ไป​ผลิต​ใน​เชิง​พาณิชย์​ช่วง​นอก​ฤดูกาล น่า​จะ​เป็น​อีก​ช่อง​ทาง​หนึ่ง​ที่​สามารถ​สร้าง​เม็ด​เงิน​เข้า​กระเป๋า​ให้​กับ​ชาว​บ้าน​กลุ่ม​ผู้​ปลูก และ​กลุ่ม​ที่​ต้องการ​ผลิต​ได้​อย่าง​แท้จริง

นาง​จิต​ตา สา​ตร์เพ็ชร์ นัก​วิชาการ วว.​หนึ่ง​ใน​ทีม​งาน บอก​ว่า จาก​ที่​เรา​ทำ​โครงการ​ผลิต​ผักหวาน​ป่า​เชิง​ระบบ​ที่​สถานี​วิจัย​ลำ​ตะ​คอ​ง​ทั้ง​ใน​รูป​แบบ​ชา​ชง การ​ผลิต​ยอด​ผักหวาน​ป่าน​อก​ฤดู และเพื่อ​เป็น​การ​ต่อ​ยอด เพิ่ม​ทาง​เลือก​ให้​กับ​กลุ่ม​เกษตรกร​แม่บ้าน ​ให้​มาก​ขึ้น จึง​คิด​ทำ​แปรรูป​ผักหวาน​ป่า​สำเร็จรูป​พร้อม​ปรุง ซึ่ง​จาก​การออก​สำรวจ​ตลาด​พบ​ว่า​เวลา​นี้​ยัง​ไม่​มี​ใคร​ทำ

และ…จาก​การ​ที่​เรา​ได้​ทำ​แกง​สด​จำหน่าย​ให้​กับ​ผู้​ที่​เข้า​มา​ชม​งาน​ที่​จัด​ขึ้น​ที่​คลอง​ห้า​ใน​ระยะ 2-3 ปีที่​ ผ่าน​มา ​ซึ่ง​ได้​รับ​ความ​สนใจ​จาก​ผู้​บริโภค​มาก ฉะนั้น ถ้า​มี​แบบ​พร้อม​ปรุง​น่า​จะ​เพิ่ม​ความ​สะดวก​ทั้ง​ผู้​ผลิต ผู้​บริโภค​มาก​ขึ้น และ​จาก​การ​ที่​ผักหวาน​จะ​มี​บริโภค​เฉพาะ​ใน​บาง​ช่วง​ฤดู ดังนั้น ​เมนู​ดัง​กล่าว​นอกจาก​เป็น​การ​เพิ่ม​มูลค่า​ยืด​อายุ​การ​เก็บ​รักษา​ให้​กับ​ผัก​พื้นบ้าน ยัง​เพิ่ม​ความ​สะดวก​รวดเร็ว​สำหรับ​ผู้​บริโภค

คณะทีมงานผู้ร่วมคิดค้นและผักหวานป่าบรรจุกล่องพร้อมจำหน่าย.คณะทีมงานผู้ร่วมคิดค้นและผักหวานป่าบรรจุกล่องพร้อมจำหน่าย.

สำหรับ​ขั้น​ตอน​นั้น​ไม่​ยุ่งยาก เริ่ม​จาก​นำ​ ผักหวาน 1 กิโลกรัม​สด (ราคา 180-300 บาท) นำ​มา​เด็ด​เอา​เฉพาะ ​ใบ ยอด แล้ว​นำ​ไป​ผ่าน​ขบวนการ​อบ​แห้ง​ที่​ความ​ร้อน 50 องศา นาน 5 ชั่วโมง เหลือน้ำ​หนัก​อบ​แห้ง​ประมาณ 2 ขีด (บรรจุ​ได้ 20 กล่อง) เสร็จ​แล้ว​เตรียม  เครื่องปรุง ประกอบ​ด้วย​พริก​หอม​กระเทียม​สัดส่วน​ที่​คิดค้น​มา​อบ​แห้ง​แล้ว​โขลก​หรือ​บด​ให้​ละเอียด

…ตาม​ด้วย ​มะเขือเทศ ​หั่น​ชิ้น​เล็ก เพิ่ม​รสชาติ​ให้​หอม​อร่อย​ลิ้น​ด้วย​การ​ใช้​ ปลา​สวาย ซึ่ง​ทุก​อย่าง​ต้อง​อบ​แห้ง​อุณหภูมิ​ที่​พอเหมาะ​เพื่อ​ให้​สีสัน​สวย​น่า​รับประทาน กลิ่น​หอม จาก​นั้น​บรรจุ​ซอง​เพื่อ​กัน​ความชื้น​ซึ่ง​สามารถ​เก็บ​ไว้​ได้​นาน 1 ปี  เมื่อ​ต้องการ​บริโภค  ​เพียง​นำ​ส่วนผสม​ทั้งหมด​เท​ใส่​ชาม​และ​ใส่​น้ำ​ประมาณ 250-300 มิลลิลิตร แล้ว​นำ​ไป​อุ่น​ด้วย​ไมโครเวฟ​ประมาณ 3 นาที หรือ​ต้ม​ใน​น้ำ​เดือด​ประมาณ 2 นาที เพียง​เท่า​นี้​ก็​มี​เมนู​ที่​รสชาติ​แซ​บลิ้น​กิน​คู่​กับข้าว​สวย​ร้อนๆได้​ทุก​เวลา​ที่​อยาก​เปิบ…

สำหรับ​ผู้​ที่​สนใจ​ว่า​รสชาติ​จะ “นัว” ขนาด​ไหน พบ​กัน​ได้ที่​งาน “48 ปี วว. จาก​ภูมิปัญญา​ไทย สู่​ผล​งาน ​วิจัย เพื่อ​คน​ไทย​พึ่ง​ตน​เอง” ณ สถาบันวิจัย​วิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​แห่ง​ประเทศไทย ต.​คลอง​ห้า อ.​คลองหลวง ปทุมธานี ระหว่าง​วัน​ที่ 19-21 พ.ค. หรือกริ๊ง​กร๊าง ​สอบ​ถาม​กัน​ได้ที่ โทร.0-4439-0107, 0-2577-9000 ใน​วัน​เวลา​ที่​เหมาะสม.
“เพ็ญ​พิชญา เตีย​ว”

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย เพ็ญ​พิชญา เตีย​ว
 • 29 เมษายน 2554, 05:00 น.
 

ไอเดีย​เก๋​ ไก๋..ซอส​ลูก​ตำลึง เพิ่ม​คุณ​ค่า..เมนู​ใหม่​ผัก​พื้นบ้าน

22 เมษายน 2554, 05:00 น.
ไอเดีย​เก๋​ ไก๋..ซอส​ลูก​ตำลึง เพิ่ม​คุณ​ค่า..เมนู​ใหม่​ผัก​พื้นบ้าน – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_165639

ตำลึง…เป็น​ผัก​สมุนไพร​ที่​มี​รส​เย็น แก้​ร้อน​ใน ช่วย​ดับ​พิษ​ร้อน อีก​ทั้ง​ยัง​มี​สาร​ช่วย​ย่อย​แป้ง ทำให้​ไม่​อึดอัด​ท้อง ช่วย​ใน​การ​ขับถ่าย แก้​ท้องผูก มี​คุณ​ค่า​ทาง​อาหาร​สูง ช่วย​บำรุงสุข​ภาพ…

…ที่​สำคัญ​มี​ ฤทธิ์​ต้าน​อนุ​มูล​อิสระ​ และ​ ต้าน​การ​อักเสบ จึง​มี​ประโยชน์​ต่อ​การ​ชะลอ​ความ​เสื่อม​ของ​อวัยวะ​ต่างๆ และ​เหมาะ​กับ ​ผู้หญิง​ที่​ให้​นม​บุตร ​เพราะ​ช่วย​เรียก​น้ำนม​และ​มี​สาร​อาหาร แคลเซียม วิตามิน ที่​เป็น​ประโยชน์​กับ​ทารก…

จาก​การ​ศึกษา​ของ​กรม​วิทยาศาสตร์​การ​แพทย์ พบ​ว่า…ตำลึง​มี​สาร​อาหาร 18,608 ยูนิต ซึ่ง​มาก​กว่า​ มะรุม​ประมาณ 3 เท่า (มะรุม​มี 7,564 ยูนิต) ดังนั้น ผู้​ที่​ไม่​นิยม​การ​ดื่ม​นม​หรือ​ดื่ม​ไม่ได้​เพราะ​ร่างกาย​ไม่​ย่อย​ทำให้​ท้องอืด ควร​หัน​มา​เลือก​กิน​ตำลึง​ให้​มากๆ

นางสาวจารุวรรณ สิงห์สาธรนางสาวจารุวรรณ สิงห์สาธร

“น้อง​แค​ท” นางสาว​จารุวรรณ สิงห์​สาธร นักศึกษา​ชั้น​ปี​ที่ 4 สาขา​วิชา​อาหาร​และ​โภชนาการ คณะ​เทคโนโลยี​คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล (ม​ทร.) ธัญบุรี ได้คิด​ค้น​สูตร “ซอส​จาก​ลูก​ตำลึง” มา​พัฒนา​กลาย​เป็น​เครื่องปรุง​อาหาร​ที่​เอร็ดอร่อย​ซึ่ง​ใครๆก็​ทำได้…

นางสาว​จารุวรรณ เจ้าของ​เมนู​ใหม่​เก๋​ไก๋ เล่า​ว่า ตำลึง​เป็น​ผัก​ที่​ขึ้น​ตาม​รั้ว​บ้าน ยอด​อ่อน​ของ​ตำลึง​นิยม​นำ​มา​ประกอบ​อาหาร เป็น​ผัก​จิ้ม​กับ​น้ำพริก หรือ​นำ​ไป ​ปรุง​อาหาร​เป็น​แกงเลียง แกงจืด บาง​ท้องถิ่น​ชาว​บ้าน​นำ​ผล​อ่อน​ตำลึง​ไป​ดอง​และ​นำ​ไป​รับประทาน​กับ​น้ำพริก​หรือ​ปรุง​เป็น​แกง​ได้ รสชาติ​ของ​ลูก​ตำลึง​สุก​มี​รส​เปรี้ยว​อม​หวาน

ขั้นตอนการทำซอสลูกตำลึง.ขั้นตอนการทำซอสลูกตำลึง.

โดย​ใน​ลูก​ตำลึง​มี ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามิน​ซี เช่น​เดียว​กับ​ส่วน​ยอด​และ​ใบ​ตำลึง สำหรับ​น้ำ​ที่​คั้น​จาก​ผล​ตำลึง​ดิบ ช่วย​ ลด​น้ำตาล​ใน​เลือด ​และ​ โรค​เบา-หวาน​ได้ คุณ​ค่า​โภชนาการ​ของ​ลูก​ตำลึง 100 กรัม ประกอบ​ด้วย พลังงาน 20 แค​ลอ​รี่ คาร์โบไฮเดรต 5.2 กรัม โปรตีน 0.7 กรัม แคลเซียม 25 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 25 มิลลิกรัม และ ​เหล็ก 0.6 มิลลิกรัม

ใน​การ​ผลิต…ซอส​ลูก​ตำลึง เป็น​การ​เพิ่ม​มูลค่า​ให้​กับ​ลูก​ตำลึง​สุก และ​เป็น​ทาง​เลือก​หนึ่ง​ของ​คน​ไทย สำหรับ​ผู้​ที่​ชอบ​ใน​รสชาติ​ของ​ซอส ถ้า​ทำ​ขึ้น​เพื่อ​รับประทาน​เอง​ได้​รสชาติ​ซอส​ลูก​ตำลึง​ตาม​ความชอบ​ที่​สด​ใหม่ ปลอดภัย​ปราศจาก​สาร​เคมี เพราะ​ไม่​ต้อง​ป้องกัน​แมลง​ศัตรู​พืช

สำหรับ​ส่วนผสม​ใน​การ​ทำ​ซอส​ลูก​ตำลึง ได้แก่ ลูก​ตำลึง​สุก 1 กิโลกรัม พริก​ชี้​ฟ้า​แดง 200 กรัม กระเทียม​สับ 200 กรัม อบเชย 1 ชิ้น น้ำส้มสายชู 150 กรัม น้ำตาล​ทราย 400 กรัม เกลือ 50 กรัม ซึ่ง​จาก​สูตร​ดัง​กล่าว​จะ​ได้​ ซอส​ลูก​ตำลึง​ประมาณ 600 กรัม
น้อง​แค​ท…​เล่า​ถึง​ขั้น​ตอน​ใน​การ​ผลิต​ซอส​ลูก​ตำลึง​ว่า เริ่ม​จาก​นำ​ น้ำ​ใส่​หม้อ​ยก​ขึ้น​ตั้ง​ไฟ ใส่​กระเทียม ลูก​ตำลึง​สุก พริก​ชี้​ฟ้า​ ต้ม​จน​เปื่อย​ก่อน​จะ​นำ​ส่วนผสม​มา​ยี​บน​ตะแกรง​หรือ​ปั่น​ให้​ละเอียด (ต้อง​เอา​เมล็ด​ออก) แล้วจึง​ใส่​น้ำส้มสายชู น้ำตาล​ทราย เกลือ นำ​ไป​ลง​หม้อ​ตั้ง​ไฟ​ให้​ละลาย​เข้า​กัน

จาก​นั้น​นำ​ส่วนผสม​ที่​ปั่น​ละเอียด​แล้ว ใส่​ลง​หม้อ ตั้ง​ไฟ​เคี่ยว​จน​ข้น (ไฟ​แรง​ปานกลาง เคี่ยว​ประมาณ 20 นาที) สังเกต​สี​จะ​เปลี่ยน​เป็น​สี​แดง​เข้ม พร้อม​กับ​ชิม​รสชาติ​ตาม​ที่​ชอบ นำ​ซอส​ลูก​ตำลึง​กรอก​ใส่​ขวด ที่​ล้าง​สะอาด แล้ว​ปิด​ฝา​ให้​สนิท นำ​ไป​นึ่ง ​ฆ่า​เชื้อโรค​ประมาณ 30 นาที เท่า​นี้​ก็​จะ​ได้​ซอส​ลูก​ตำลึง สามารถ​เก็บ​ไว้​รับประทาน​กับ​ของ​ทอด เช่น ไส้กรอก ไก่​ทอด หรือ​ปรุง​อาหาร​แทน​ซอสมะเขือเทศ โดย​มีอายุ​เก็บ​ไว้​ได้ 1 เดือน​ใน​อุณหภูมิ​ห้อง หาก​เปิด​ฝา​แล้ว​ควร​เก็บ​ไว้​ใน​ตู้​เย็น

ซอส​ลูก​ตำลึง…ผลิตภัณฑ์​ตัว​ใหม่ รับรอง​ว่า​รสชาติ​ถูกใจ​ผู้​บริโภค เป็น​การ​สร้าง​ไอเดีย​ที่​นำ​สิ่ง​ที่​อยู่​ใกล้​ตัว มา​ดัดแปลง​กลาย​เป็น​เมนู​ที่​หลายๆคน​คิด​ไม่​ถึง ซึ่ง​ผลิตภัณฑ์​ยัง​ ไม่​มี​จำหน่าย​ตาม​ท้องตลาด​ทั่วไป

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป.ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป.

สูตร​นี้​ผลิต​ขึ้น​เพื่อ​เป็น​การ​เผยแพร่​ให้​กับ​ผู้​ที่​สนใจ​นำ​ไป​ทดลอง​ทำ ซึ่ง​คิดค้น​โดย​มี ผศ.​สุชาดา งาม​ประ​ภา​วัฒน์ เป็น​ผู้​ดูแล​อย่าง​ใกล้​ชิด​​​ หาก​มี​ข้อ​สงสัย กริ๊งก​ร๊าง​หา​น้อง​แค​ท​ที่ 08-5744-0219 ใน​เวลา​ราชการ.
“ไช​ย​รัตน์ ส้ม​ฉุน”

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ไช​ย​รัตน์ ส้ม​ฉุน
 • 22 เมษายน 2554, 05:00 น.
 

น้ำพริกหมูใส่หน่อกะลา อร่อย​รสชาติ​ซ่า​ปลาย​ลิ้่น

15 เมษายน 2554, 05:00 น.
น้ำพริกหมูใส่หน่อกะลา อร่อย​รสชาติ​ซ่า​ปลาย​ลิ้่น – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_163880

น้ำพริก​หมู​ใส่​หน่อ​กะลา.

สงกรานต์…เป็น​ประเพณี​ของ​ ชน​ชาติ​สยาม​ ที่​โด่งดัง​ไกล​ไป​ทั่ว​โลก แม้​กระทั่ง​ชาว ​ฝรั่ง, จีน, ญี่ปุ่น และ​คน​อีก​หลาย​ประเทศ…ยัง​รู้จัก​แล้ว​มัก​จะ​มา​เที่ยว​เมือง​ไทย​ใน​ช่วง​เดือน​เมษายน​ทุก​ปี…

“ทำได้ไม่​จน” ใน​สัปดาห์​นี้ จึง​ต้องหา ผลิตภัณฑ์​อาหาร​ไทยๆ มา​นำ​เสนอ​ให้​เข้า​กับ​ยุค​ใหม่​ใน​สมัย​นี้…เพราะ​นอกจาก​ได้​สนุกสนาน​กับ​เทศกาล​สงกรานต์​แล้ว ยัง​ได้​สัมผัส​รสชาติ​ของ​อาหาร​ที่​เกิด​จาก ภูมิปัญญา​คน​บ้าน​เรา…

…ชุมชน​ชาว​เกาะ​เกร็ด อำเภอ​ปาก​เกร็ด จังหวัด​นนทบุรี มัก​จะ​นำ​หน่อ​กะลา…ซึ่ง​เป็น​พืช​ล้มลุก​มี​ใบ​เดี่ยว ต้น​เทียม​เกิด​จาก​กาบ​ใบ ความ​สูง​ของ​ต้น​ประมาณ 1-2 เมตร อยู่​ใน​วงศ์​เดียว​กับ​ไม้​จำพวก​ขิง, ข่า ถือว่า​เป็น​พันธุ์​ไม้​ท้องถิ่น​ของ​ชุมชน ​เกาะ​เกร็ด นำ​มา​ประกอบ​อาหาร​หลาย​อย่าง เช่น ทอดมัน​หน่อ​กะลา ฯลฯ

นางสาว​กร​รณิ​กา เขียว​ชอุ่ม (สวม​หมวก) กับ ผศ.​สุชาดา ประ​ภา​วัฒน์.

…และ​เพื่อ​สืบ​สาน​ภูมิปัญญา​ท้องถิ่น นางสาว​กร​รณิ​กาเขียว​ชอุ่ม หรือ​ น้อง​แหม่ม นักศึกษา​ชั้น​ปี​ที่ 4 สาขา​อาหาร​และ​โภชนาการ คณะ​เทคโนโลยี​คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล (ม​ทร.) ธัญบุรี จึง​ได้คิด​ค้น​เมนู “น้ำพริก​หมู​หน่อ​กะลา” สำหรับ​ผู้​ที่​ชื่น​ชอบ​ใน​เมนู​น้ำพริก เพื่อ​เพิ่ม​ความ​แปลก​ใหม่ และ​รสชาติ​ที่​แสน​อร่อย​ขึ้น​มา โดย​มี ผศ.​สุชาดา ประ​ภา​วัฒน์ เป็น​อาจารย์​ที่​ปรึกษา​ให้​คำ​แนะนำ

นางสาว​กร​รณิ​กา เขียว​ชอุ่ม บอก​ว่า เท่า​ที่​สืบ​ค้น​ประวัติ​และ​ตำนาน​ของ “น้ำพริก” พบ​ว่า​มี​มา​ตั้งแต่​ สมัย​กรุง​ศรีอยุธยา ซึ่ง​น้ำพริก ก็​คือ การ​นำ​สมุนไพร พริก กระเทียม หัว​หอม เครื่องเทศ​ที่​มี​กลิ่น​แรง นำ​มา​โขลก บด​รวม​กัน เพื่อ​ใช้สำหรับ​จิ้ม​หรือ​​รับประทาน​คู่​กับ​ผัก​สด​ผัก​ต้ม ซึ่ง​ถือว่า​เป็น​เครื่อง​เคียง​ที่​เพิ่ม​อรรถรส​ใน​การ​รับประทาน

ขั้นตอนการทำ

ดังนั้น​น้ำพริก​จึง​เป็น​ที่​นิยม​ของ​คน​ไทย ซึ่ง​แต่ละ​ภาค​มีชื่อ​เรียก​แตก​ต่าง​กัน เช่น ภาค​ใต้​เรียก​ว่า น้ำ​ชุบ ภาค​อีสาน เรียก​ว่า ป่น หรือ แจ่ว แต่​ไม่​ว่า​ชื่อ​จะ​แตก​ต่าง​กัน​แค่​ไหน ส่วนประกอบ​หลักๆ ของ​น้ำพริก​ก็​มี​ส่วนผสม​ที่​คล้ายคลึง​กัน​มาก

น้อง​แหม่ม บอก​อีก​ว่า ได้​เคย ​รับ ประทาน​หน่อ​กะลา ขณะ​ที่​ ขบ​เคี้ยว​จะ​ได้​กลิ่น​น้ำมัน​หอม​ของ​ต้น​กะลา รสชาติ​ซ่าๆนิดๆที่​ปลาย​ลิ้น จึง​ได้​นำ​หน่อ​กะลา​มา​เป็น​ส่วนประกอบ​หลัก​ใน​น้ำพริก​หมู​หน่อ​กะลา ซึ่ง​เมื่อ​นำ​มา​ประกอบ​อาหาร​จะ​มี​คุณสมบัติ​ใน​การ ​ดูด​ซับ​รสชาติ​ของ​อาหาร​ได้​ดี ที่​สำคัญ​ยัง​เป็น​การ​สร้าง​เมนู​ตัว​ใหม่ นอกจาก​ ทอดมัน​หน่อ​กะลา​ที่​มี​ขาย​และ​ได้​รับ​ความ​นิยม เป็นการ​สร้าง​อาชีพ​ให้​กับ ​ชาว​ชุมชน​เกาะ​เกร็ด…

สำหรับ​ส่วนผสม​ของ “น้ำพริก​หมู​หน่อ​กะลา” ประกอบ​ด้วย หมู​บด 100 กรัม ตะไคร้ 10 กรัม ใบ​มะกรูด 5 กรัม กระเทียม 10 กรัม หอมแดง 10 กรัม พริก​ป่น 5 กรัม หน่อ​กะลา 60 กรัม น้ำ​ปลาร้า 10 กรัม และ​ น้ำมัน​พืช 25 กรัม

ส่วน​วิธี​ทำ​ก็​เหมือน​น้ำพริก​ทั่วๆไป โดย​เริ่ม​จาก​ รวน​หมู​บด​ให้​สุก​ตัก​ขึ้น​พัก​ไว้ นำ​ หน่อ​กะลา​ไป​ต้ม 3 นาที ทิ้ง​ไว้​ให้​สะเด็ด​น้ำ หั่น​เป็น​ท่อน​เล็กๆพัก​ไว้ แล้ว​เริ่ม​ คั่ว​ตะไคร้ กระเทียม หอมแดง และ​ หน่อ​กะลา​รวม​กัน​ให้​เกิด​กลิ่น​หอม​แล้ว จาก​นั้น​นำ​ไป​โขลก​ให้​ละเอียด ก่อน​จะ​นำ​หมู​ที่​รวน​มา​โขลก​กับ​ตะไคร้ กระเทียม หน่อ​กะลา​และ​หอมแดง​ที่​โขลก ​ไว้​แล้ว

ขั้น​ตอน​ต่อ​มา​ให้​นำ​ ส่วนผสม​มา​ผัด​ใน​กระทะ ใส่​น้ำมัน​พืช​เล็กน้อย ใส่​น้ำ​ปลาร้า (ถ้า​ไม่​รับประทาน​ก็​ไม่​​จำเป็นต้อง​ใส่) ใส่​พริก ใบ​มะกรูด ปรุง​รส​ด้วย​น้ำปลา​ตามใจชอบ…เป็น​การ​เสร็จ​สิ้น​กระบวนการ แค่​นี้​ก็​จะ​ได้​น้ำพริก​หน่อ​กะลา​แสน​หอม​ชวน​ให้​ลิ้ม​ลอง…ซึ่ง​ รสชาติ​ซ่าๆนิดๆที่​ปลาย​ลิ้น…

น้อง​แหม่ม บอก​ต่อว่า จาก​สูตร​ส่วนผสม​ดัง​กล่าว​จะ​ได้​ น้ำพริก​หมู​หน่อ​กะลา​ทั้งหมด 100 กรัม ส่วน​ผู้​ที่​ไม่​ รับประทาน​เนื้อ​หมู (อิสลาม) ก็​สามารถ​ดัดแปลง​เป็น​เนื้อ​สัตว์​ชนิด​อื่น เช่น ไก่​สับ เนื้อ​สับ สำหรับ ​น้ำพริก​หมู​หน่อ​กะลา​สามารถ​เก็บ​ไว้​ได้​ใน​อุณหภูมิ​ตู้​เย็น 1 เดือน ถ้า​จะรับประทาน​สามารถ​นำ​ออก​มา​อุ่น​ให้​ร้อน​ขึ้น​เท่านั้น​เอง​ก็​จะ​เปิบ​อย่าง​อร่อย​ได้​อีก

น้ำพริก​หมู​หน่อ​กะลา…เป็น​ผล​งาน​ที่​ คิดค้น​สูตร​อาหาร​จาก​ภูมิปัญญา​ท้องถิ่น​ขึ้น​มา เพื่อ​นำ​มา​เผยแพร่​สูตร​ไม่ได้​ผลิต​จำหน่าย​เป็น​ธุรกิจ​การ​ค้า ผู้​ที่​สนใจ​สามารถ​นำ​สูตร​ไป​ผลิต​เพื่อ​จำหน่าย​หรือ​ทำ​รับ ประทาน​ใน​ครอบครัว​ได้ ซึ่ง​เจ้าของ​สูตร​ไม่​คิด​ค่า​ลิขสิทธิ์​แต่​อย่าง​ใด​​​และ​ยินดี​ให้​คำ​แนะนำ​หาก​ไม่​เข้าใจ​ขั้น​ตอน​ไหนกริ๊งก​ร๊าง​หา​น้อง​แหม่ม​ได้ที่ 08-5200-3041 ใน​เวลา​ที่​เหมาะสม.
“ไช​ย​รัตน์ ส้ม​ฉุน”

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ไชยรัตน์ ส้มฉุน
 • 15 เมษายน 2554, 05:00 น.
 

ทำน้ำปรุงใช้พร้อมขาย ต้อนรับเทศกาล ‘สงกรานต์’

8 เมษายน 2554, 05:00 น.

ทำน้ำปรุงใช้พร้อมขาย ต้อนรับเทศกาล ‘สงกรานต์’.

Pic_162002

เพื่อ​เฉลิม​พระ​เกียรติ​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง​ใน​วโรกาส​เฉลิม​พระชนมพรรษา 84 พรรษา คณะ​เทคโนโลยี​คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​พระนคร ได้​จัด​ทำ ​โครงการ​ยุทธศาสตร์​ครัว​ไทย​สู่​ครัว​โลก : วัฒนธรรม​อาหาร​ไทย​ใน​เทศกาล​สงกรานต์ Norwegian University Life Sciences ณ ประเทศ​นอร์เวย์

…ภายใน​งาน​นอกจาก​นำ​เอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียม​ประเพณี​สงกรานต์ การ​ทำ​ขนม​ชื่อ​มงคล​อย่าง​ทองหยิบ ทองหยอด ฝอย​ทอง ยัง​นำ​น้ำอบ และ​น้ำ​ปรุง ไป​เผยแพร่​ให้​ต่าง​ชาติ​ได้​รู้จัก และ​เพื่อ​ให้​เข้า​กับ​วัน​สงกรานต์​ที่​จะ​มา​ถึง​ใน​ไม่​อีก​กี่​วัน​นี้ ทีม​งาน​จึง​ได้​นำ​เทคนิค​ขั้น​ตอน​การ​ทำ​น้ำ​ปรุง​มา​ฝาก​กัน ซึ่ง​นอกจาก​ทำ​ไว้​ใน​วัน​เทศกาล​ดัง​กล่าว ยัง​สามารถ​ส่ง​ให้​กับ​ร้าน​น้ำหอม​แบ่ง​ขาย​แบบ “ซี​ซี” ที่​เวลา​นี้​มี​ขาย​ทั่วไป​ตาม​หัว​ถนน “นัด​เปิด​ท้าย​ขาย​ของ”

อาจารย์สุกัญญา จันทกูล กับน้ำปรุงกลิ่นไทยๆ.อาจารย์สุกัญญา จันทกูล กับน้ำปรุงกลิ่นไทยๆ.

อาจารย์​สุ​กัญญา จันท​กู​ล อาจารย์​ประจำ​สาขา​วิชาการ​บริหาร​ธุรกิจ​คหกรรมศาสตร์ หนึ่ง​ใน​คณะ​ที่​ร่วม​เดินทางฯ เปิดเผย​กับ​ทีม​งาน “ทำได้ ไม่​จน” ว่า…น้ำ​ปรุง​เป็น​เครื่อง​หอม​แบบ​ไทย​ชนิด​หนึ่ง สตรี​ใน​สมัย​โบราณ​นิยม​ใช้​ทา​ตัว​ให้​หอม ซึ่ง​กรรมวิธี​การ​ทำ​นั้น​ขึ้น​อยู่​กับ​เทคนิค​เฉพาะ​ของ​แต่ละ​บ้าน เพื่อ​ให้​กลิ่น​ที่​ได้​มี​ความ “หอม​เฉพาะตัว”

…ถ้า​เป็น​สูตร​ไทย​แท้​ดั้งเดิม จะ​สกัด​ดอกไม้​สด​ล้วนๆ ส่วน​ที่​แนะนำ​วัน​นี้​เป็น​สูตร​ประยุกต์​กรรมวิธี​การ​ทำ​ขึ้น​มา​เพื่อ​ให้​เข้า​กับ​สมัย แต่​ยัง​คง​เน้น​ความ​เป็น​ไทย โดย​ใช้​หัว​น้ำหอม​กลิ่น​ดอกไม้​ไทยๆที่​สกัด​วาง​จำหน่าย​ทั่วๆไป มา​ปรุง​ผสมผสาน​กลิ่น​ต่างๆให้​เข้า​กัน เหล่า​นี้​ทำให้​รวดเร็ว ขั้น​ตอน​ง่าย​ขึ้น…

สำหรับ​ขั้น​ตอน​กรรมวิธี​การ​ทำ​นั้น ถ้า​จะ​ให้​กลิ่น “จรุง​ใจ” ควร​นำ​หัว​น้ำหอม​กลิ่น​ต่างๆที่​ชื่น​ชอบ​อย่าง​น้อย 3-5 ชนิด​มา​ผสมผสาน “คน​ทำ​ต้อง​จมูก​ค่อนข้าง​ดี” ไม่​อย่าง​นั้น​กลิ่น​ที่​ออก​มา​จะ​ไม่​เข้า​กัน โดย​กลิ่น​เป็น​ที่​นิยม​จะ​เป็น​แบบ​ทั่วไป วัตถุดิบ​หา​ง่าย​ประกอบ​ด้วย ใบ​เตย​หอม 2 ต้น หรือ ​ใบ​เนี​ยม นำ​มา​ตัด​ยาว 1 นิ้ว ใส่​โหล​แก้ว

ตาม​ด้วย​ แอลกอฮอล์​ชนิด​สกัด​กลิ่น​ ให้​ท่วม​ใบ​เตย และ ​ผิว​มะกรูด 2 ผล (แยก​ขวด) หมัก​ประมาณ 2 คืน กระทั่ง​ใบ​เตย​ซีด เท​น้ำ​ที่​ได้​เก็บ​ไว้ พิมเสน​เกล็ด ​อย่าง​ดี​เพื่อ​ช่วย​ให้​หอม​เย็น​สดชื่น ประมาณ 1 ช้อน​ชา ชะมด​เช็ด และ​ อำพัน​ทอง (มูล​ปลาวาฬ) ปริมาณ​หัวไม้​ขีด เพื่อ​ช่วย​ให้​กลิ่น​ติด​ทน และ ​มัส เพิ่ม​ความ​หอม​เย็น

น้ำมันหอมกลิ่นต่างๆ ใบเตย-ผิวมะกรูดสกัด.น้ำมันหอมกลิ่นต่างๆ ใบเตย-ผิวมะกรูดสกัด.

ขั้น​แรก…การ​ทำตัว​เกาะ​กลิ่น​ติด​ทน เริ่ม​จาก​ นำ​ชะมด​เช็ด​ใส่​ใบ​พลู​ ที่​ใช้​กิน​หมาก​นำ​มา​ลน​ไฟ​อ่อนๆ เพื่อ​ขจัด​กลิ่น​สาบ เท​ใส่​เครื่อง​บด​ตาม​ด้วย​อำพัน​ทอง และ​พิมเสน​บด​ให้​ละเอียด​ใส่​น้ำ​ใบ​เตย 1 ช้อน ​คน​ให้​เข้า​กัน เสร็จ​แล้ว​นำ​น้ำมัน​หอม (หัว​น้ำหอม​ที่​ได้​จาก​การ​สกัด​ไข​มัน​จาก​ดอกไม้)ทั้ง​สาม​กลิ่น​ที่​เตรียม​ไว้​มา​คน​ให้​เข้า​กัน เท​ตัว​เกาะ​กลิ่น ตาม​ด้วย “มัส”

…น้ำ​ใบ​เตย​สกัด​ที่​ได้ น้ำ​มะกรูด​ประมาณ 10 ซี​ซี พัก​ไว้ 1 เดือน เพื่อ​ให้​กลิ่น​แอลกอฮอล์​ระ​เ​หิด นำ​มาก​รอง​แล้ว​บรรจุ​ใส่​ขวด​ให้​สวย​งาม เพียง​เท่า​นี้​ก็​จะ​ได้​น้ำ​ปรุง​ที่​ทำ​ขึ้น​มา​เอง​สำหรับ​ใช้​รดน้ำ​ผู้ใหญ่ ประ​พรม​ทั่ว​ร่างกาย​ให้​หอม​ชื่น​ใจ​รับหน้า​ร้อน หรือ​ใคร​จะ​ทำ​ขาย​ไม่​ว่า​กัน โดย​สูตร​ดัง​กล่าว​ได้​น้ำ​ปรุง​ประมาณ 1 ขวด​กลม ลงทุน​เพียง 1,000 บาท แบ่ง​ขาย (ซี​ซี) ได้​ประมาณ 2,500-3,000 บาท

ขั้นตอนทำน้ำปรุง.ขั้นตอนทำน้ำปรุง.

และ…เพื่อ​เป็น​การ​อนุรักษ์​ความ​เป็น​ไทย​ให้​คง​อยู่ หรือ​ใคร​จะ​ทำ​ไว้​ขาย​เป็น​ราย​ได้​เสริม​ขจัด​ความ​จน ทาง​คณะฯ​ยินดี​เปิด​สอน​เทคนิค​วิธี​ให้​กับ​ผู้​ที่​สนใจ สามารถ​กริ๊ง​กร๊าง​สอบ​ถาม​กัน​ได้ที่ โทร.0-2281-9231-4 ต่อ 6502-3 ใน​วัน​เวลา​ราชการ.
“เพ็ญพิชญา เตียว”

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย เพ็ญพิชญา เตียว
 • 8 เมษายน 2554, 05:00 น.
 

ผลไม้กวน..บ้านหนองละลอก สูตรถนอมอาหาร..อร่อยด้วยกะทิ

1 เมษายน 2554, 05:00 น.
ผลไม้กวน..บ้านหนองละลอก สูตรถนอมอาหาร..อร่อยด้วยกะทิ – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_160242

ป้าละออ สุวรรณสว่าง.

ผลไม้แปรรูป…เป็นวิธีการถนอมอาหาร เพราะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้สดที่ไม่อาจเก็บไว้ได้นาน นอกจากเก็บไว้บริโภคเองแล้ว ยังเป็นแนวทางสร้างรายได้ ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง…

โดยเฉพาะในคาบเวลาอันใกล้นี้ ผลไม้ทางภาคตะวันออกจะให้ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างมากมาย โดยเฉพาะปีนี้ คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตผลไม้ 4 ชนิด คือ ทุเรียน มังคุด ลองกอง และ เงาะ มากกว่า 7 แสนตัน จึงต้องนำมาแปรรูปเป็นสินค้า ซึ่งการผลิตออกมาเพื่อโกยเงินนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

กลุ่มแม่บ้านหนองละลอก.กลุ่มแม่บ้านหนองละลอก.

แต่สำหรับ นางละออ สุวรรณสว่าง หรือ ป้าละออ ประธานกลุ่มผลไม้แปรรูปบ้านหนองละลอก ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งบุกเบิกทำอาชีพนี้มายาวนานกว่า 20 ปี จนกระทั่งประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้ บ้านหนองละลอก มาโดยตลอด และไม่มีทีท่าว่าจะมีกลุ่มไหนใน จ.ระยอง สามารถเทียบชั้นในการทำผลไม้กวนได้เป็นหลักเป็นฐานเท่ากลุ่มนี้ได้เลย…

ป้าละออ บอกว่า…เริ่มต้นจากการนำ สับปะรดมากวน เพราะบ้านค่ายเป็นแหล่งปลูกสับปะรดที่ใหญ่ที่สุดของระยอง ทำให้มีวัตถุดิบมาก เมื่อถึงฤดูกาลผลผลิตสู่ตลาดจำนวนมาก ปรากฏว่าสับปะรดลูกเล็กที่สุกเกินไปถูกคัดทิ้ง ขายไม่ได้ ทางกลุ่มจึงมีแนวคิดว่าจะทำอย่างไรสามารถเพิ่มมูลค่าได้ และจึงกลายเป็นที่มาของ สับปะรดกวนกะทิ…!!

ในอดีตป้าละออนั้น…เป็นแม่บ้าน ชอบค้าขาย และเป็นคนใฝ่เรียนรู้ เรียนทำอาหารประเภทของหวาน มาจาก กรมการศึกษานอกโรงเรียน ลองผิดลองถูกมาตลอด และมาลงเอยที่ผลไม้กวนจนทุกวันนี้ สำหรับ สูตรที่โดดเด่นมากกว่าผลไม้กวนธรรมดา โดยมี ส่วนผสมที่เป็นกะทิ ด้วย

“…เริ่มแรกสังเกตเห็นคนชอบ ทุเรียนกวนที่มีรสชาติหวานมันในตัว  พอทำสับปะรดกวนก็ คิดถึงข้อนี้ ลำพังสับปะรดกวนมีรส หวานอมเปรี้ยว แต่ต้องการให้ความมันเข้าไป ด้วยจึงทดลองทำ โดยจดส่วน ผสมและน้ำหนักทุกครั้งที่ทำอยู่หลายครั้ง เมื่อลองชิมไม่น่าอร่อย สับปะรดเปรี้ยว กะทิมันจะเข้าได้อย่างไร ซึ่งพวกเราก็ไม่ยอมแพ้ สุดท้ายก็กลายเป็นผล สำเร็จ…” ป้าละออเล่าและบอกถึงขั้นตอนการทำว่า…

ขั้นตอนการทำ.ขั้นตอนการทำ.

…ขั้นแรก ให้ล้างสับปะรดทั้งเปลือกก่อนปอก  หลังปอกล้างอีกครั้ง แล้วผ่าซีก เป็น 2 ซีก พร้อมแกนสับปะรด แล้วสไลด์ก่อนใส่ กระทะกวน โดยปริมาณ สับ-ปะรด 50 กิโลกรัม  ใช้ เวลา กวน  1  ชั่วโมง  โดยใช้อัตรา  ส่วนผสม  ดังนี้  สับปะรด 10 กิโลกรัม น้ำตาลทราย 1.5 กิโลกรัม เกลือ 1  ช้อนแกง และ แบะแซ 2 กิโลกรัม ช่วยให้เหนียวจับตัวเป็นก้อน…

เมื่อกวนจนได้ที่เป็นสับปะรดกวนแล้ว ให้ใช้ส่วนประกอบเพิ่มเติม โดย นำกะทิ 5 กิโลกรัม น้ำตาลทราย 1 กิโลกรัม และ เกลือแกง 1 ช้อนโต๊ะ กวนเข้ากันจนเหนียวได้ที่จึงยกขึ้นผึ่งลม เท่านี้เป็นอันเสร็จขั้นตอนทั้งหมด

ประธานกลุ่มผลไม้แปรรูปบ้านหนองละลอก …บอกเพิ่มเติมอีกว่า…จากการที่เริ่มต้นด้วยสับปะรดกวน หรือนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าให้เพิ่มขึ้น ณ เวลานี้ยอดการผลิตและจำหน่ายกล้วยกวนกะทิแซงหน้าสับปะรดกวนกะทิไปแล้ว แต่ไม่ใช่กล้วยกวนอร่อยกว่าสับปะรดกวน หากต้นทุน การผลิตสับปะรดกวนสูงกว่า เนื่องจากผลสับปะรดมีน้ำมาก เวลากวนจึงได้เนื้อน้อยแตกต่างกับกล้วย สมัยก่อนในระยองมีคนทำผลไม้กวนเยอะ แต่อยู่ไม่ได้ เหลือแต่ของป้าเจ้าเดียวมีตลาดรองรับขายหมดทุกวัน ทางกลุ่มฯ ใช้วัตถุดิบถึงวันละ 200 กิโลกรัม

…ผลิตภัณฑ์ผลไม้กวนของป้าละออ กวนทุกอย่างที่มีในระยอง เช่น ทุเรียน มังคุด สับปะรด ขนุน มะละกอ  แก้วมังกร และยังพัฒนามาเป็น ทอฟฟี่หลาก หลายชนิด บางอย่างเกิดจากการเป็นนักประยุกต์ต่อยอด เช่น ทอฟฟี่สับปะรดรสบ๊วย ที่ได้ไอเดียบ๊วยที่เพชรบูรณ์ ขายดี จึง ประยุกต์ผสมสับปะรดกวน เช่นเดียวกับ มะขาม แก้วที่กาญจนบุรีขายดีมาก ก็เอามาทำ สับปะรดแก้ว ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างดี

ป้าละออและเพื่อนๆ ยังร่วมกันจัดตั้ง กลุ่มสาวน้อย 45 ซึ่งตัวเลขไม่ใช่ระบุถึงวัยหรืออายุ แต่เป็นปี พ.ศ.2545 ที่ จัดตั้งกลุ่มจิตอาสาช่วยเหลืองานในชุมชน วัด และ โรงเรียน โดยยังมี กลุ่มออมทรัพย์ในหมู่สมาชิกอีก 24 คน เป็นสวัสดิการในกลุ่ม และช่วยเหลือชุมชนรอบๆ

…สนใจ ผลิตภัณฑ์ผลไม้กวนป้าละออ กริ๊งกร๊าง 0-3864-1046 หรือสามารถซื้อหาได้ที่…ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า…มายอง โอท็อป ตั้งอยู่หลักกิโลเมตร ที่ 29 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 (ชลบุรี-ระยอง) ซึ่ง ป้าละออจะเริ่มขายตั้งแต่เดือนเมษายนนี้…
“ไชยรัตน์ ส้มฉุน”

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย ไชยรัตน์ ส้มฉุน
 • 1 เมษายน 2554, 05:00 น.
 

ศิลป์’ปะเดโคพาท’บนงานหวาย พัฒนาสินค้าจากดิน สู่ตลาดไฮโซ

25 มีนาคม 2554, 05:00 น.

ศิลป์’ปะเดโคพาท’บนงานหวาย พัฒนาสินค้าจากดิน สู่ตลาดไฮโซ.

Pic_158400

อุปกรณ์ที่ใช้.

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน งานฝีมือ ที่ใช้ไม้ หวาย ผักตบ รวมทั้งใบลานมาสรรค์สร้างชิ้นงานให้ออกมานั้น นับวันจะขายได้น้อยลง ส่วนหนึ่งเพราะตลาดเริ่มนิ่ง อีกทั้งในรูปแบบไม่ค่อยมีความแปลกใหม่หลากหลาย ให้สามารถดึงความสนใจให้ผู้ซื้อหยิบจับจ่าย มากนัก

ฉะนี้…เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า สร้างความแปลกใหม่ อาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงนำศิลปะที่เรียกว่า “ปะเดโคพาท” มาสร้างความแปลกใหม่

อาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต และชิ้นงานตะกร้าปะเดโคพาท.อาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต และชิ้นงานตะกร้าปะเดโคพาท.

อาจารย์รุ่งฤทัย บอกกับ “ทำได้ ไม่จน” ว่า…งานฝีมือชนิดนี้ แหล่งจะอยู่ทางแถบยุโรป อเมริกา ซึ่งที่นั่นจะเพิ่มความคลาสสิกตามพื้นที่ผิวต่างๆ อาทิ มือจับเคาะประตู กรอบรูป เก้าอี้ แจกัน จาน และจากการที่เราเป็นสถาบันด้านการสอน ส่งเสริมอาชีพ เห็นว่างานชิ้นนี้น่าจะเป็นอีกหนทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้าน ผู้ที่สนใจ จึงเริ่มศึกษาค้นคว้ารายละเอียด

ขั้นตอนกรรมวิธีการผลิต.ขั้นตอนกรรมวิธีการผลิต.

…เพื่อให้ตะกร้าจากใบละไม่กี่ร้อยบาท หลังนำมาสร้างความแปลก ส่งผลให้จากเดิมที่เคยวางขายอยู่ตามริมถนนหนทาง สามารถส่งไปวางหราบนห้างชั้นนำ  ตลาดไฮโซ  สนนราคาซื้อขายไปอยู่ที่  500-700  บาท  ทีมงานเล็งเห็นว่า น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการสร้างรายได้ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ใกล้เข้ามาทุกขณะ จึงเก็บเอาเทคนิควิธีมาฝากแฟนคอลัมน์…

สำหรับวัสดุอุปกรณ์ นั้น ประกอบด้วย กระดาษเช็ดปากลวดลายสวยงาม ตะกร้าหวาย กาวลาเท็กซ์ แล็กเกอร์ กรรไกร ฟองน้ำ แปรงทาสี ส่วนขั้นตอนการทำนั้นแสนง่าย หลักสำคัญสุดอยู่ที่ต้อง “ใจเย็น” เป็นพอ โดยเริ่มแรก นำตะกร้ามา ทากาวฯที่ผสมน้ำอัตรา 1 : 1 เพื่อลดความข้นหนืด และยังช่วยให้ทาลงบนพื้นผิวตะกร้าได้ง่ายก่อนหนึ่งรอบ ทิ้งไว้ให้แห้ง

จากนั้นนำกระดาษทิชชู ซึ่งตอนแรกนั้นจะใช้กระดาษฯที่ผลิตในประเทศไทย และกระดาษสา แต่เมื่อชิ้นงานเข้าที่แล้วพื้นผิวที่ออกมาไม่สวย สีขุ่น ไม่เป็นธรรมชาติ ผิวไม่บางเรียบ จึงหันมาใช้กระดาษนำเข้าที่พอแห้งแล้วจะกลมกลืนเนื้อเนียนสีสวย มาวัดแล้วตัดโดยเว้นพื้นที่สำหรับพับเก็บริมด้านในขอบ ลอกกระดาษให้เหลือเพียงชั้นนอกสุด ซึ่งมีสีสันชัดสวยงาม การติดควรวางด้านหน้าก่อนแล้วใช้ฟองน้ำจุ่มน้ำพอหมาด กดให้กระดาษติดกับผิว

อีกหนึ่งชิ้นงานที่เป็นรูปแบบ การคัดลาย.อีกหนึ่งชิ้นงานที่เป็นรูปแบบ การคัดลาย.

ในขั้นตอนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างเบามือ ใจเย็น เพื่อไม่ให้กระดาษยุ่ย บริเวณกลางกระดาษบริเวณหัวและท้าย แล้วติดกระดาษฝั่งตรงข้ามในลักษณะเดียวกัน หากมีบริเวณใดขาดให้นำเศษที่เหลือมาเก็บชิ้นงานต่อ จากนั้นเก็บรายละเอียดหัวท้าย ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องใช้ความละเอียดในการต่อลายให้สวยงาม

ปล่อยทิ้งไว้จนมั่นใจ ว่ากระดาษติดกับวัสดุแน่นและแห้งประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ หรือต้องการความไวสามารถใช้ไดร์เป่า จึงทำการเคลือบด้วยกาวทับอีกชั้นหนึ่ง แล้วเป่าด้วยลมร้อนให้แห้ง 100 เปอร์เซ็นต์ แล้วเคลือบเงาด้วยแล็กเกอร์เพื่อเพิ่มความเงางามและช่วยให้ชิ้นงานมีอายุการใช้ที่คงทนยิ่งขึ้น

อาจารย์รุ่งฤทัยบอกว่า ที่ผ่านมามีผู้ขอเข้ารับการอบรมไปแล้วหลายรุ่น เพื่อผลิตชิ้นงานส่งขายร้านค้าในโรงพยาบาล ร้านเบเกอรี่ ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้า และสำหรับใครที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.08-5116-1908 ในวันและเวลาที่เหมาะสม.

เพ็ญพิชญา เตียว

ไทยรัฐออนไลน์

 • โดย เพ็ญพิชญา เตียว
 • 25 มีนาคม 2554, 05:00 น.