ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

ระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรที่ปลูกฝ้าย จังหวัดสุโขทัย

Posted on: มีนาคม 14, 2010

ผ่านทางTHAI AGRICULTURE RESEARCH JOURNAL Database.

บทคัดย่อวารสารวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร Department of Agriculture
ชื่อเรื่อง ระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรที่ปลูกฝ้าย จังหวัดสุโขทัย
(ภาษาอังกฤษ) Blood Cholinesterase Levels of Cotton Farmers in Sukhothai Province in Thailand
ผู้เขียน มารศรี อุดมโชค
ปีที่พิมพ์ 2528 ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
บทคัดย่อ การวิเคราะห์ระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรไร่ฝ่าย จ. สุโขทัย จำนวน 23 คน พบว่าระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในช่วงระยะการเก็บตัวอย่างเลือด 4 ครั้งจากคนเดียวกัน ระดับคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรทั้งกลุ่มและแต่ละคนจะลดลงเนื่องจากมีการใช้วัตถุมีพิษและบ่อยครั้งตลอดฤดูการปลูกฝ้าย
ABSTRACT The blood cholinesterase levels of cotton farmers was monitored during the 1983 growing season in the cotton growing area of Sisamrong District of Sukhothai Province in Thailand. Blood samples for analyses were taken on four occasions from each of 23 farmers during the growing season, at the commencement of the planting season, twice during the growing season and the growing season. The results clearly demonstrated that cotton farmers in teh growing area had a much lower cholinesterase level than the generally accepted level for the popoulation even at the beginning of the growing season; as the season progressd, the cholinesterase level showed a consistent decline with progressive increased insecticide use.
About these ads

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


  • Arlene: I was thinking about if you have a linkedin page. Cheers for the astonishing blog post.
  • Lou: Heya, this really is such an incredible topic to learn about.
  • Anti Aging: What's up, just wanted to mention, I enjoyed this article. It was funny. Keep on posting!

หมวดหมู่

%d bloggers like this: